Tøff start
Som et ledd i en økt satsing mot olje- og gassindustrien etablerte de høsten 2013 Nor-gros Base AS, et heleid selskap av Nor-Gros AS. Mai 2014 skiftet selskapet navn til Offshore Cable Solutions AS, hvor forretningsideen var å være en lagerførende grossist av kjente merkevarer innen ex- utstyr, baner, kabel og festemateriell til offshore markedet.

-Vi startet midt i motbakken, og på mange måter er det det verste en kan gjøre. Samtidig rigger en seg da etter behov, og en tåler svingninger i markedet bedre, sier Undem.
-Vi skal ikke legge skjul på at starten var tøff, og nedturen i bransjen gjorde at vi så det naturlig å integrere Offshore Cable Solutions inn i Nor-gros. Dette gjorde vi våren 2016, og det har ført til mindre overhead-kostnader, bredere kunnskapsnivå blant de ansatte og sluttkunden kan nå få levert hele varesortimentet fra en leverandør, forteller Daglig Leder, Geir Undem.
-I praksis betyr det at vi kan levere kjappere og bedre, til en redusert kost for sluttkunden, skyter Salgssjef Harry Harestad inn.

Fra venstre: Salgssjef Harry Harestad og Daglig Leder Geir Undem (foto: Sølve Mala)
Fra venstre: Salgssjef Harry Harestad og Daglig Leder Geir Undem (foto: Sølve Mala)

Omstrukturering og omstilling
-Nedturen i oljebransjen, spesielt her i regionen, har helt klart påvirket andre bransjer også. Vi har sett en tydelig nedgang i leveranser også mot landindustrien som en direkte konsekvens av nedturen i olja. På den andre siden har vi opplevd en liten oppsving mot tradisjonell industri, mye grunnet lav kronekurs, men det totale bildet viser helt klart at nedturen har hatt ringvirkninger for mange bransjer i hele regionen, uttaler Harestad.

Som en konsekvens av de tøffe tidene, måtte selskapet gå gjennom hele organisasjonen og ta de grep som var nødvendige for å holde seg konkurransedyktige i et krevende marked.

-Som et ledd i en omstrukturering av selskapet det siste året, har de valgt å samlokalisere de to avdelingene på østlandet til en avdeling i Halden, forteller Undem.
– Valget her var egentlig ganske enkelt når vi skulle gå gjennom organiseringen av selskapet. Overhead-kostnader og tilgjengelighet er svaret. Avdelingene ligger allerede geografisk nær hverandre, og i stedet for å ha to avdelinger som klarer seg greit, mener vi at èn velfungerende avdeling som dekker hele regionen er veien å gå. Da har vi valgt å heller se på ekspanderingsmuligheter mot andre regioner, men mer om det senere, fortsetter Undem.

Lokal tilhørighet, tilgjengelighet og fleksibilitet er fremtiden
På spørsmål fra petro.no på hva som skiller Nor-gros fra andre elektrogrossister, uttaler Undem at:

– Tiden da kostnadsspørsmål og langsiktighet ble satt i andre rekke i oljebransjen er definitivt over, og en kan ikke forvente ordrereserver i måneder og år fremover, slik tilfellet var for bare noen år siden. Vi tror at lokal tilhørighet, kombinert med fleksibilitet og tilgjengelighet er løsningen for å lykkes i dagens marked.

– Det betyr at vi må være i stand til å snu oss raskt rundt; og nettopp gjennom lokal tilstedeværelse og den fleksibilitet vi kan tilby, er vi i stand til å ta både små og store oppdrag, av kortere og lengre varighet. I tillegg er vi den eneste norskeide grossisten i landet, skyter Harestad inn.

-Det er mange selskaper med flotte slagord, men for oss er det aller viktigste å etterleve vårt: Vi er en Norsk elektrogrossist med service som styrke, avslutter Undem.

Nor-gros lager Stavanger (foto: Nor-gros)
Nor-gros lager Stavanger (foto: Nor-gros)

Åpen for nye markeder og ekspandering i sikte
På spørsmål om hvordan selskapet ser for seg markedet i tiden fremover, har selskapet fortsatt en sterk tro på olje & gass markedet.

-Om det ikke har vært en voldsom økning i antall forespørsler enda, så ser vi allerede nå at flere av forespørslene har mer substans og faktisk fører til noe, enn hva tilfellet var for bare kort tid siden.
Samtidig er det klart at en har lært noe av nedgangen i bransjen og regionen de siste årene, og det er nok viktigere enn noen gang å ha flere ben å stå på i tiden som kommer, uttaler Undem.

-Integreringen av Offshore Cables inn i Nor-gros er i så måte et viktig steg for oss. Nå har vi samlokalisert land- og offshore delen av selskapet, noe som har ført til mindre overhead – kostnader og en mer strømlinjeformet organisasjon, som igjen har gjort oss i stand til å levere bedre totalløsninger til en lavere kost.

-I tillegg har vi også satt i gang prosjekter mot andre, og for oss, nye markeder. Aquakultur og tunellutbygging er to områder vi allerede har startet å snuse på, og hvor vi ser et betydelig marked i årene som kommer, kan Harestad fortelle.

Selskapet går også med planer om å utvide ytterligere, og åpning av en ny avdeling er blant punktene som står på agendaen i en ikke så altfor fjern fremtid.
– Vi kan ikke si så mye om lokasjon, tidsperspektiv og omfang enda, men vi kan røpe såpass at dette er en pågående prosess og et direkte resultat av at vi ser positivt på fremtiden – både innen olje- og gass og andre markeder, sier Undem.

Organisatoriske grep
Selskapet har også gjort noen interne grep, hvor Geir Undem har gått fra salgs- og markedsansvarlig og inn i rollen som daglig leder, mens Harry Harestad har tatt over som salgssjef etter å ha vært daglig leder siden oppstarten i 2009.

– Det var flere årsaker til at vi stokket om litt på kabalen, men det viktigste er at Geir har sin hovedkompetanse mot olje- og gass næringen, mens jeg har lang erfaring fra landindustrien. Nå som vi forhåpentligvis har nådd bunnen i olje- og gass bransjen, ser vi igjen et betydelig vekstpotensial i dette segmentet for oss, spesielt her i regionen, forteller Harestad.

-I tillegg har jeg etter hvert blitt en erfaren mann i dette gamet, og dette er langt fra den første nedturen bransjen har vært gjennom siden jeg startet. Forhåpentligvis har jeg lært noe av de forrige rundene, og vi ser veldig positivt på fremtiden, avslutter en smilende Undem.

Nyhetsbrev fra Petro.no

Forrige artikkelNorSea Group kutter 10-20 prosent av staben
Neste artikkelGassco inngår beredskapssamarbeid med Operatørenes forening for beredskap(OFFB)

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR