Utenriksdepartementet (UD) og Oljedirektoratet (OD) gjorde i uken en «sales pitch» for norsk sokkel på verdens største oljemesse, OTC.

Brasil har de siste årene aktivt markedsført sin sokkel for å trekke inn aktører som kan hjelpe til med å realisere landets ressurspotensial,

Markedsførte norsk sokkel: Espen Myhra, konferansier
Christopher Smith, Bente Nyland, Davis Endicott og Leif
Johan Sevland.

gjennom kompetanse og hardt tiltrengt kapasitet. På samme måte søker nå norske myndigheter å trekke internasjonale selskaper til norsk sokkel.

I en egen «Industry Breakfast» på OTC (Offshore Technology Conference) i Houston fortalte UDs energirådgiver ved den amerikanske ambassaden Espen Myhra og oljedirektør Bente Nyland, en fullsatt sal hvilke forretningsmuligheter som ligger offshore Norge; for oljeselskapene i form av reservegrunnlag; for leverandørene i form av kontrakter.

Først ut var nevnte Myhra, som ga en pedagogisk innføring i norske fiskale systemer, med vekt på skatteregler generelt, og cashback til leteselskaper spesielt, og påpekte fordelene med begge deler. Deretter ga Nyland en like klar og grei oversikt over hvilke ressurser man tror skjuler seg under havbunnen, hvor man tror de skjuler seg, og hva som ikke er kartlagt.


God forutsigbarhet, knapphet på kapasitet

Til å presentere oljeselskapenes perspektiv på norsk sokkel, hadde man fått med seg ConocoPhillips nyutnevnte operative sjef for Norge, David Endicott. Han kunne bekrefte Myhras positive syn på det fiskale regimet, og fremholdt dette som en stor fordel når norsk sokkel vurderes opp mot andre geologiske regioner.

– Og det norske myndighetsverket er modent, sa han, og forklarte at begrepsbruken måtte tolkes positivt:

– Det betyr at de har lang erfaring, kjenner bransjen, har en realistisk innstilling og bruker vett (are sensible, red.).

Han skrøt av det teknologiske nivået i Norge, men var ikke like begeistret for den knappheten på kapasitet norske kontraktører har for tiden, og viste til hvor vanskelig det hadde vært å få plassert oppdrag for oppgraderingene av Ekofisk og Eldfisk.


Trenger tjenester til 200 brønner

Endicott var heller ikke fornøyd med tilgangen på rigger, og regelverket for disse. Han mente tilgangen var for dårlig, og at særnorske krav vanskeliggjorde utveksling med andre regioner og virket fordyrende for raten. Det kom ikke like godt frem at norske myndigheter er problemet bevisst og allerede har et prosjekt på gang for å bedre dette (Reiten-utvalget.)

– Vi har omkring 200 brønner som skal plugges permanent, og siden riggtilgangen er som den er, ønsker vi å gå «rigless,» sa han.


Stort og stabilt marked

For å synliggjøre hvilke muligheter som faktisk ligger for selskaper som vurderer Norge, viste Endicott fram anslag fra Rystad Energy som estimerer at årlig forbruk på sokkelen vil stige lineært fra rundt 245 milliarder kroner i år til 300 milliarder i 2015, for så å ligge noenlunde stabilt på det nivået ut 2019.

Videre la han fram estimater fra Intsok som viser at Norge, målt i investeringer, vil være verdens største offshoremarked i perioden 2011-2014, med investeringer på rundt USD 120 milliarder. Dette er omkring USD 20 milliarder mer enn verden nest største marked i perioden, US Gulf of Mexico, og USD 25 milliarder mer enn verdens tredje største marked; Brasil. Tallene viste også at UK-sokkel er det fjerde største markedet med rundt USD 85 milliarder, så for leverandørindustrien generelt burde tallenes tale være klar; nordsjøregionen er stedet å være.


Oljeambassadør med 50.000 gjester

Sistemann ut av presentørene var tidligere stavangerordfører, nå ONS-sjef (Offshore Northern Seas), Leif Johan Sevland. Han åpnet litt nølende, eller snarere prøvende, men etter ett minutt eller så var han tilbake i godt gammelt slag, og solgte Norge og norsk sokkel med stor autoritet. Også han brukte Rystad-tall til å få fram størrelsen på markedet, men fremhevet også andre kvaliteter med å bo og virke i Norge, kvaliteter som nordmenn gjerne tar for gitt; trygghet, natur, vennlighet etc. I det hele tatt framstod han som den karismatiske oljeambassadøren ONS sannsynligvis håpte han skulle være da de ansatte ham.

Norgesselgingen til tross, glemte Sevland ikke å invitere de frammøtte til ONS, som han fremholdt som den beste arenaen å for de som ønsker seg til sokkelen. årets arrangement er forøvrig forventet å ha drøye 50.000 deltakere.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR