Fagforbundet IndustriEnergi og Norsk olje og gass har denne uken forhandlet om lønns- og arbeidsbetingelser for ansatte som jobber ved forsyningsbasene samt noen andre bedrifter omfattet av avtalen.

Landbaseavtalen omfatter en rekke forsyningsbaser og vedlikeholdsbedrifter langs hele kysten i tillegg til boreentrepenøren  KCA Deutag Drilling Norge. Avtalen gjelder ASCO Norge, NorSea, Coast Center Base, Norbase, Vestbase, Polarbase, CCB Mongstad, Helgelandsbase, Saga Fjordbase og Risavika Terminal samt foran nevnte KCA Deutag Drilling Norge AS. I tillegg er det en del tilslutningsbedrifter som IKM Testing, IKM Laboratorium, Applus RTD, Enermech og NPT Testing. IndustriEnergi opplyser at totalt 885 medlemmer er omfattet av avtalen.

Frode Alfheim, Nestleder IndustriEnergi. (FotoIndustri Energi/marie Von Krogh)
Frode Alfheim, Nestleder IndustriEnergi. (FotoIndustri Energi/marie Von Krogh)

Til Petro.no opplyser forhandlingsleder og nestleder Frode Alfheim i IndustriEnergi at det var krevende forhandlinger der partene var uenige i både lønnsjustering i forhold til å beholde reallønn, samt justering av minstelønnssatser.  I tillegg ble det av Norsk olje og gass fremmet krav om reduksjon av satser for skiftgang og uregelmessig arbeidstid som  ikke IndustriEnergi kunne godta.

 

 

Jan Hodneland som er forhandlingsleder for Norsk olje og gass sier Landbasevirksomheten er i en omstillingsprosess og opplever stort press på kostnader, og da er det ikke rom for lønnsvekst

Jan Hodneland, direktør arbeidsliv og forhandlingsleder i Norsk olje og gass. (Foto: Norsk olje og gass)
Jan Hodneland, direktør arbeidsliv og forhandlingsleder i Norsk olje og gass. (Foto: Norsk olje og gass)

Mange av våre medlemsbedrifter opplever krevende tider og står midt i en omstillingsprosess med omfattende nedbemanninger. Arbeidsledigheten har økt i næringen og forventes å øke ytterligere i tiden fremover. I en slik situasjon mener Norsk olje og gass at det vil være uforsvarlig både overfor bedriftene og deres ansatte å innfri krav som svekker lønnsomheten og fleksibiliteten.

Denne virkelighetsforståelsen ser det dessverre ikke ut som Industri Energi deler.

– Kostnadsveksten må stanses og snus skal bedriftene være i stand til å bevare flest mulig arbeidsplasser, sier Hodneland.

Til Petro.no sier Hodneland at økt fleksibilitet og kostnader i forbindelse med blant annet skiftgang er endringer Norsk olje og gass ønsket å diskutere med motparten, men ned i detaljene kom en aldri i denne omgang.

Partene vil nå kalles inn til mekling og det er i denne perioden før meklingen er gjennomført ikke anledning til å gå til streik eller på andre måter bidra til arbeidskamp innen dette avtaleområdet.

Nyhetsbrev fra Petro.no

Forrige artikkelHelikopterdeler sendes ut av landet
Neste artikkelHalverte inntekter for MultiClient Geophysical

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR