Systembygger med kvalitet i prosjektgjennomføring

Aktuell: Autek AS er en ledende leverandør av instrumentering til offshore og landbasert industri. Selskapet er representert med hovedkontor i Drammen samt avdeling på Vestlandet (Tananger). Foruten å representere markedsledende produsenter innen instrumentering og automasjon, har selskapet også tilegnet seg annerkjennelse og gode markedsandeler på egen design (Autek™) av produkt segmenter innen temperatur (TW – TE) samt flow elementer (restriksjonsplater, måleblender, venturirør) for å nevne noen.

Autek besitter eget verksted der det bl.a utføres design av instrument værhus og kontroll paneler. Prosjektavdelingen gjennomfører alt fra enkle produkt leveranser og Felt Instrument Pakker til mer komplette fiskale målepakker som inkluderer mengdemålere, tilhørende instrumentering og komplette målestrekk.

Suksess gjennom bevisst satsning på design og systembygging

-Det er dags for å få spre det glade budskap med tanke på våre tjenester utover det å være komponent leverandør, starter Lars Kristian Salvesen (Daglig Leder). Vi har gjennom en del år fokusert på å bygge opp en solid portfølge av kvalitets produkter – og produsenter – som møter de krav vi har satt og som da også møter de tekniske utfordringer vi til daglig møter.

Han fortsetter:

-Når basen av produsenter var lagt var veien kort til å få på plass et oppegående verksted som da gir oss muligheten til å sette våre produkter inn i system. Dette har da være en bevisst satsing og er en naturlig del av selskapets utvikling.

-Med vår modell for prosjekt gjennomføring kan vi da imøtekomme den standard og ønsker kunden spesifiserer samt at våre ingeniører kan bidra med eventuelle innspill på mulige bedre løsninger dersom dette skulle være ønskelig.

Vi er fleksible, løsningsorienterte og blir da også konkurransedyktige. Vårt mål er alltid å kunne bidra til de beste løsninger og dermed gi kunden muligheter til å velge når dette er betimelig, avslutter han.

Prosjekt avdeling og Verksteds tjenester

Petter Kalmo i gang med design av Instrument Værhus.

Vi erfarer på vår runde i lokalene at det her er en stor sammenheng og bevissthet i hvordan selskapet er sammensatt og styrker de her besitter fra å være komponent leverandør – til også å være produsent av systemer. Ikke å forglemme viktigheten av å ha alle disipliner innomhus.

-Her er det masse engasjement og stor entusiasme å hente når vi blir satt til å løse nye oppgaver forteller Petter Kalmo (Prosjekt Ingeniør) som vi møter i god diskusjon med Ørjan Bang (Montør). Praten går livlig rundt løsning av komponenter som skal produseres, sammenstilles og testes før de blir levert kunde i nærmeste fremtid.

-Viktig at vi har disse samtalene og «låser» tegninger og system før vi starter bygging, forteller Kalmo. Forut for bygging av systemer har vi oftest lagt tegninger (GA-tegninger) der prosjektavdelingen sammen med ansvarlig på salg har presentert dette til kunden som da har godkjent vårt design.

-Våre erfaringer og væremåte gjør at alle involverte da har en trygghet i hvordan oppgavene blir løst. Glem ikke å få med at vi selvsagt følger produktet helt ut – altså leverer dokumentasjon / slutt dokumentasjon med høy grad av stolthet og at dersom kunden ønsker det har vi sertifisert personell til å foreta installasjon av systemene offshore avslutter en engasjert Kalmo.

 

Overtatt større del av bygget for å vokse

Ørjan Bang godt i gang med sammenstilling av Instrument Værhus i selskapets nye verksteds lokaler.

Vi blir med Ørjan Bang ned i 1`ste etasje der selskapet nylig har overtatt en større del av bygget for sin videre satsing innen system og panel bygging.

-Vi har i flere år hatt stor suksess med bygging av små systemer som eks. Værhus vi her er i gang med å bygge, forteller Bang.

-Fra januar i år har vi nå overtatt større dela v bygget for å satse videre på dette feltet – og har dermed kapasitet til å påta oss større oppdrag og utvikle oss i den retning selskapet nå har tatt.

-Vi ser allerede en positiv utvikling og mottar nå forespørsler på systemer vi tidligere ikke har erfart. Spennende for oss alle da det gir grunnlag for vår videre vekst fortsetter han.

-For oss er det helt naturlig del av vår daglige drift, og sammensetningen vi her har er om ikke unik – så i hvert fall veldig solid.

-Herlig å være del av et team som backer hverandre opp og passer på at vi alle gjør vårt til at resultatet blir løst til det beste for våre kunder avslutter Bang.

 

Stor aktivitet og interesse

-Det er for tiden stor møtevirksomhet og stor interesse rundt selskapet og våre tjenester forteller Helge Larsen (Avd. Leder Vest).

Våre tjenester spenner fra de enkle sammenstillinger som her representert med sammenkobling av Astava Manifolder (HIPPS til venstre) og Trykktransmittere – til mer sofistikerte design paneler og systemer. Alt testet og dokumentert i henhold til industri standard og krav.

-Vi ser nå en utvikling som styrker oss som selskap og samarbeidspartner. Våre større kunder ser her sammenhengen og fordeler med det å kunne levere komponent, system / montering samt evt. følge produktet til ferdigstillelse som en stor fordel. Når det da viser seg at vi leverer den kvalitet som er forventet – da har vi gjort mye riktig, fortsetter Larsen.

-Det som er det viktigste for oss nå – er at vi bibeholder det gode ryktet vi har bygget opp samt at vi nå er inne i en tid der vi videreutvikler vårt konsept i positiv retning. Ingen skal være i tvil om at vi kommer til å fortsette i samme ånd – og med samme høye kvalitet på våre produkter også i fremtiden – garantert, avslutter han.

 Blir målt etter hvert avsluttet prosjekt

Selskapet har gjennom årene fokusert på «det å prestere i alle ledd» – og har konsekvent etter hvert avsluttet prosjekt bedt om tilbakemeldinger / evalueringer for å kunne justere der det evt. måtte være behov for dette.

Ingar Brænden (Prosjekt Leder) er da inderlig opptatt av at dette blir etterlevd og samler gruppen og alle involverte til gjennomgang av karakterene som blir gitt etter avsluttet prosjekt.

-Det er dette vi lever for. Det å kunne levere – og prestere blir opplest etter måneder med hardt arbeid forteller Brænden.

-Vi ligger i dag høyt på mottatt evalueringer – og har der det er kommentarer justert oss inn slik at vi da tar både lærdom og benytter anledningene til å forbedre oss der dette er betimelig.

-Det vi måler i prosjektgjennomføringene er i grove trekk:

Oppfølging, Profesjonalitet, Teknisk support, Levering, Dokumentasjon, Avvik, Produkt Kvalitet og evt. annet som kunde ønsker å tilføye.

-Få med at vi evaluering vi mottok fra vår største kunde i Februar – for et nylig avsluttet prosjekt som gikk over en 12 måneders periode – gav oss «full score» på alle punkter.

-Da er det med en smule stolthet jeg kan meddele alle i teamet om at vi har utført våre oppgaver til gangs – slik vi ønsker det alltid skal være, avslutter Brænden.

Er i prosess med ansettelse av nye medarbeidere

Vi registrerer også at det er en fremover lent innstilling og tilnærming til markedet da selskapet i disse dager er på søken etter nye medspillere – i denne omgang ny salgsingeniør.

-Vi er i vekst og har antennen oppe i alle ledd av vårt selskaps struktur. Vårt fokus er alltid å være i forkant av prosjektene vi jobber med slik at kvaliteten av det vi leverer – og prestasjonen i prosjekt gjennomføringen opprettholdes til enhver tid. Da er det viktig at vi er riktig skrudd sammen – med kvalifiserte medspillere i alle ledd, avslutter Salvesen.

Vi ser her et selskap med stor tro, vilje og engasjement i det som er deres kjerne områder. En godt sammensveiset gjeng som yter sitt ytterste for å gjøre hverdagen til det beste for alle parter.

Følg Autek på Linkedin: www.linkedin.com/company/1381267/

Vi har stor tro på fremtiden – og gir full gass!

Autek AS er en ledende leverandør av instrumentering til offshore og landbasert industri. Selskapet er representert med hovedkontor i Drammen og har i disse dager etablert seg med avdeling på Vestlandet. Foruten å representere markedsledende produsenter innen instrumentering og automasjon, har Autek også tilegnet seg annerkjennelse og gode markedsandeler på egen design (Autek™) av produkt segmenter innen temperatur (TW – TE) samt flow elementer (restriksjonsplater, måleblender, venturirør) for å nevne noen. Autek besitter eget verksted der vi utfører bl.a design av instrument værhus og paneler. Prosjektavdelingen gjennomfører alt fra enkle produktleveranser og feltinstrument pakker til mer komplette fiskale målepakker som inkluderer mengdemålere, tilhørende instrumentering og komplette målestrekk.

Selskapet har solid økonomi og god ordrereserve.

Til vår salgsavdeling i Drammen søker vi:

Salgsingeniør innen instrumentering

Stillingen som salgsingeniør vil medføre bred kundekontakt både på telefon og ute hos kunde. Det er derfor viktig at du innehar gode kommunikasjonsevner. Du skal arbeide med planlegging og gjennomføring av kundebesøk, tilbud, salgs- og prosjektoppfølging. Produktopplæring gjennomføres internt og eventuelt hos våre underleverandører. Det må påberegnes en del reising i jobben.

Ansvarsområde:

• Aktivt salg og teknisk support mot kunder

• Utarbeidelse av tilbud og spesifikasjoner

• Oppfølging av tilbud og prosjekter

Ønskede kvalifikasjoner:

• Ingeniør, teknisk fagskole, automatiker, fagbrev

• Prosesskunnskap

• Kunnskaper innen instrumentering

• Relevant erfaring og resultater å vise til

• Beherske engelsk muntlig og skriftlig

For stillingen tilbyr vi:

• Selvstendig stilling og et godt miljø

• Nær kontakt med anerkjente underleverandører

• Utfordringer i et teknisk og innovativt miljø

• Produktopplæring og kompetanseutvikling

• Gode pensjons- og forsikringsvilkår

• Konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår

Har du spørsmål vedr. stillingen, ta gjerne kontakt med Lars K. Salvesen, adm. dir. Autek AS på telefon 900 27277 eller email:

lks@autek.no
Søknadsfrist: 22. mars 2018
Skriftlig søknad med CV sendes til:

Autek AS, Postboks 457, 3002 Drammen eller pr mail på LKS@autek.no

Relaterte saker :

Rammeavtale Statoil: http://autek.no/autek-signert-rammeavtale-statoil/

Med full gass på instrumentering

Autek sikrer trestakk-leveranse

(Illustrasjon: Statoil)

Suksess – og stor tro på fremtiden

Nano-teknologi – en gavepakke til industrien

 

 

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR