Kjøpet består av 15 prosent andel i hvert av de produserende feltene Sleipner Øst, Sleipner Vest, Gungne og Loke.

Lotos Exploration & Production Norge AS, datterselskap av Grupa Lotos S.A., bekrefter at det er inngått en avtale med ExxonMobil Exploration and Production Norway AS om kjøp av andeler i Sleipner-området på norsk sokkel.

– Kjøpet av Sleipner-andelene bekrefter våre ambisjoner om å bygge et sterkt fotfeste på norsk kontinentalsokkel. Investeringen støtter opp om Grupa Lotos sine langsiktige og strategiske produksjonsmål, sier administrerende direktør Wojciech Kowalczyk i Lotos Norge.

Kjøpet består av 15 prosent andel i hvert av de produserende feltene Sleipner Øst, Sleipner Vest, Gungne og Loke, alle operert av Statoil.

Sleipner er et av de største knutepunktene for gass på norsk kontinentalsokkel, med gassledninger for eksport til UK og det europeiske kontinentet. I tillegg inkluderer kjøpet 28 prosent andel i det Statoil-opererte Alfa Sentral-funnet hvor partnerskapet nylig godkjente konseptvalg. Oppstart av produksjon er planlagt i 2020.

Lotos Norges estimerte gjennomsnittlige dagsproduksjon fra de produserende feltene, som inngår i transaksjonen, er omtrent 16.000 fat oljeekvivalenter (o.e) i 2015 (ca. 70 % gass og 30 % kondensat).

Gjennomsnittlig dagsproduksjon i 2016-2018 er estimert til å være rundt 9.500 fat o.e. Påviste og sannsynlige reserver (2P) som blir overført til Lotos Norge i transaksjonen er 20.8 millioner fat o.e. Mulige tilleggsressurser (2C) er estimert til 17.6 millioner fat o.e.

Kjøpsprisen er USD 160 millioner, tilsvarende NOK 1,36 milliarder etter dagens kurs. I tillegg er det i transaksjonen avtalt en betaling på USD 25 millioner (NOK 212 millioner) for Alfa Sentral som vil bli utløst når plan for utbygging og drift (PUD) er godkjent av norske myndigheter. I tillegg til dette har partene blitt enige om en verdijusteringsmekanisme for 2016-2020 hvis prisene på olje og gass øker i denne perioden. Transaksjonen vil bli finansiert av egne midler i Lotos Norge.

Avtalen skal godkjennes av norske myndigheter. Transaksjonen planlegges sluttført innen utgangen av inneværende år.

Forrige artikkelMå kutte arbeidsstokken med 33 prosent
Neste artikkelKansellerer Songa Trym-kontrakt

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR