Olje- og energiminister Odd Roger Enoksen lovte støtte til gassenteret i Risavika da han la ned grunnsteinen for første byggetrinn i dag.,
Av: Astri Sivertsen

Odd Roger Enoksen og Anna Aabø
like før grunnsteinen legges ned.

Senteret ligger i Sola kommune i Rogaland, og tilbyr tilgang på gass og lokaler for testing av teknologi som kan bidra til bedre utnytting av naturgass.

Enoksen sa i sin tale at gassenteret sammen med det planlagte LNG-anlegget gjør at mulighetene for bruk av gass i området vil stige vesentlig.

– Dette er en type virksomhet som Regjeringen ønsker å støtte opp om, sa han.

Ifølge Anna Aabø, styreleder for Risavika Gas Centre, har industrien gitt 200 millioner kroner til senteret i de neste 5-10 årene.

– Vi har ikke fått noen penger fra det offentlige, så det er veldig hyggelig at både Olje- og energiministeren og Norges Forskningsråd i dag har sagt at dette er en viktig nasjonal satsing som de er villig til å støtte, sier hun til Petro.no.

Shell har gitt fem millioner kubikkmeter gass årlig til senteret i fem år. Ifølge administrerende direktør i gassenteret, Gro Cederløf, kan denne avtalen forlenges med ti år og gassvolumet dobles hvis det er behov for det.

Gassenteret er et samarbeid mellom industrien og forsknings- og universitetsmiljøet i Stavanger, og skal stå ferdig neste vår.

Det blir bygget ut av Energiparken AS, som er eid av Lyse, Norske Shell og Statoil.

Mer om gassenteret i Petro&industri:
Masse gass og god plass

Forrige artikkelUtvidelse av Panamakanalen i gang
Neste artikkelReiten bekrefter Shtokman-forhandlinger

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR