– Den maritime næringen har doblet verdiskapningen siden 2005. Vi legger nå til rette for enda bedre rammevilkår, sier statsminister Jens Stoltenberg.,Statsminister Jens Stoltenberg, nærings- og handelsminister Trond Giske (Ap), kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete (Sp) og partileder Audun Lysbakken (SV) lanserte ny maritim strategi, Stø kurs 2020, i Bergen i dag. Strategien skal lovfeste nettolønnsordningen for maritim næring.

– Den maritime næringen skaper svært store verdier. Den er i konkurranse med hele verden. Derfor er også budskapet om trygg økonomisk styring viktig. Strategien er et krafttak for hele næringen, ikke minst på Vestlandet, sier Stoltenberg.

Det har de siste årene vært vekst i eksporten fra kyst-Norge.

– Kystnæringene er viktige for hele landets økonomi. Å sikre rammebetingelsene for de maritime næringene er ledd i en politikk for å sikre verdiskapingen, sier nærings- og handelsminister Trond Giske.

Et av tiltakene i strategien er å heve taket på og lovfeste nettolønnsordningen.

– Nettolønnsordningen er svært viktig for å sikre næringens konkurranseevne og rekruttering av norske sjøfolk. Derfor vil vi nå lovfeste ordningen og heve
taket slik at vår maritime næring blir enda mer konkurransedyktig, sier Giske.

Ifølge en melding fra Statsministerens kontor skal norsk maritim næring gå foran i utviklingen av grønn skipsfart. Regjeringen vil ta initiativ til en miljø- og næringspolitisk handlingsplan for grønn skipsfart, med blant annet fokus på miljøvennlig nærskipsfart.

Ifølge meldingen er Nordområdene regjeringens viktigste strategiske satsingsområde.

– Nedsmelting av polisen skaper utfordringer, men også muligheter for norsk og internasjonal skipsfart. I Stø kurs går regjeringen inn for å utrede muligheten for et nasjonalt kompetansesenter for utdanning av sjøfolk for seilas i polare farvann, heter det i meldingen.

I tillegg videreføres forsknings- og kompetanseprogrammene MAROFF og MARKOM 2020.

Forrige artikkelLovende skifergass-test i Polen
Neste artikkelOljeflertall etter valget

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR