Lundin Norge har valgt å benytte seg av opsjonen det hadde for forlengelse av leieavtalen for den halvt nedsenkbare «Bredford Dolphin».

Lundin har benyttet Fred. Olsen Energys «Bredford Dolphin» til flere brønner den siste tiden, deriblant den fortsatt pågående avgrensningsboring på storfunnet Avaldsnes, brønn 16/5-2 . Den nye, forlengede avtalen vil gi selskapet mulighet til å bore ytterligere tre brønner.

Verdien på den nye kontrakten er oppgitt å være rundt 64 millioner dollar, og skal dekke et boreprogram over 180 dager, noe som tilsvarer en dagrate på rundt 355.500 dollar dagen.

Når denne perioden er over, har Lundin fortsatt opsjon på ytterligere én brønn. Dette må derimot avgjøres innen utgangen av februar 2012.

For den siste ukes hendelser på letefronten på norsk sokkel, sjekk ut den ukentlig oppdaterte Leteuken – en del av vår populære nyhetsbrev PetroNews Weekend.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR