Skuffelse i 16/5-5.,OD melder i dag at Lundin avslutter boringen av undersøkelsesbrønn 16/5-5 i PL 410 . Brønnen var tørr.

Brønnen er boret om lag 20 kilometer sør for feltet Edvard Grieg i den sentrale delen av Nordsjøen.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i jura/trias reservoarbergarter i et sørlig segment av oljefunnet 16/4-6 S. Brønnen påtraff 150 meter med finkornet sandstein i trias, med dårligere reservoarkvalitet enn forventet.

Mindre mengder olje er prøvetatt i denne sandsteinen uten at det lyktes å etablere en oljegradient. Årsaken til dette er at reservoarsonen er tett. Under denne sonen ble det påvist en sandstein med bedre reservoarkvalitet. Trykkdata viser at det er en trykkbarriere mellom funnbrønnen 16/4-6 S i vest og brønn 16/5-5 . Brønnen er klassifisert som tørr.

Det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking i brønnen.

Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 410. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2006.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 2060 meter under havflaten og ble avsluttet i bergarter av trias alder. Havdypet er 100 meter. Brønnen blir permanent plugget og forlatt.

Lundin er operatør i PL 410 med 70 prosent eierandel. Statoil er eneste medeier med 30 prosent.

Brønn 16/5-5 ble boret av semien «Bredford Dolphin», som nå reiser videre til avgrensningsbrønn 16/3-8 på funnet 16/2-6 Johan Sverdrup i utvinningstillatelse 501 , der Lundin Norway AS er operatør.

Forrige artikkelMarwin fusjonerer med Marwin
Neste artikkelUenige om helikopterpris

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR