OD har gitt Lundin sitt samtykke til å bore letebrønnen 7220/6-2 Neiden.

Neiden er lokalisert i lisens PL 609 i Barentshavet, og avstanden til land er ca. 200 km (Ingøya, Finnmark). Avstanden til Bjørnøya er ca. 205 km. Vanndypet på lokasjonen er 386 meter (±1 meter) MSL og sjøbunnen består hovedsakelig av leire. Lisensen består av blokkene 7220/6, 7220/9, 7220/11, 7220/12 og 7221/4, og tildelt i 21. konsesjonsrunde i 2011.

Lundin: Aktuelt med to brønntester på Neiden

Boreoperasjonen er planlagt gjennomført med semien «Island Innovator», og formålet med brønnen er å teste reservoaregenskapene og hydrokarbonpotensialet i Trias og Perm bergarter. Brønnen skal bores vertikalt, til 1.312 meter TVD målt fra boredekk. Et 9 7/8″ pilothull bores fra 30″ lederørsko på 481 meter RKB til 633 meter RKB.

Det vil vurderes å gjennomføre inntil to brønntester i brønnen, avhengig av brønnresultat, og formålet med testene vil være å undersøke produksjonsegenskapene til reservoaret.

Det forventes å finne hydrokarboner i brønn 7220/6-2 Neiden, og funnsjansen har Lundin vurdert til å være 30 prosent. Det er valgt å benytte Goliat Blend 1 (50 % Realgrunnen og 50 % Kobbe) som referanseolje i analysene for miljørisiko- og beredskap.

«Neiden PSV» skal seile mellom brønnlokasjon og Hammerfest

Plattform forsyningsfartøyet (PSV) «Neiden PSV» og beredskaps- og redningsfartøyet (ERRV) «Esvagt Aurora» er mulige oljevernfartøy for brønnen grunnet gode responstider, ifølge Lundins plan. Boreoperasjonens PSV skal ha installert NOFO-system om bord, men vil seile mellom brønnlokasjon og Hammerfest. Lundin vil ha en slepebåt i nærområdet til brønnen til enhver tid, for å sikre tilfredsstillende responstid. Dersom andre fartøy er i området samtidig med boreaktiviteten vil disse kunne brukes i en eventuell boreoperasjon.

Tidligst forventede oppstart er medio september (tidligere dato var juli), og estimert varighet for boreoperasjonen er ca. 31 dager uten brønntesting. Forventet total varighet med to brønntester er 59 dager. Brønnen skal plugges og forlates etter endt operasjon.

Lundin er operatør i PL 609 (40 prosent) med partnerne Idemitsu (30 prosent) og Dea Norge (30 prosent).

«Island Innovator»

7220/6-2 Neiden

Forrige artikkelStatoil planlegger ny nordsjøbrønn
Neste artikkelUtkast til Iran-avtale er klar

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR