Lundin Petroleum har spuddet brønn 2/5-14S med det planlagte sidesteget 2/5-14A i Sydøst Tor-prospektet.

Brønnen ligger i lisens 006C i blokk 2/5. Brønn 2/5-14S tar sikte mot Hyme-prospektet, mens sidesteget 2/5-14A er en undersøkelsesbrønn på Sydøst Tor-funnet. Lundin sier i en melding at Hyme har et ressurspotensiale på 38 millioner fat oljeekvivalenter. Kalkfunnet på Sydøst Tor ble gjort i 1972, og har estimerte ressurser på 22,5 millioner fat oljeekvivalenter.

Jackupen «Maersk Gallant» har fått oppdraget med å bore brønnen, og arbeidet er forventet å ta rundt 90 dager.

Lundin er operatør på prospektet med 75 prosent andel. De øvrige andelshaverne er Noreco med 15 prosent og Faroe Petroleum med 10 prosent.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR