Klif bekrefter at operatøren vil bore fire produksjonsbrønner på Brynhildfeltet.

,

Brønnene skal bores med jackupen «Maersk Guardian» i lisens 148 som er lokalisert i den sørlige delen av Nordsjøen i blokk 7/4 og 7/7 .

Det skal foretas en feltutbygging der det legges en bunnramme (template) hvorfra det bores en kombinert produksjonsbrønn og injeksjonsbrønn, to reneproduksjonsbrønner og en ren vanninjeksjonsbrønn. Den kombinerte brønnen (OPWI1) vil konverteres til vanninjeksjonsbrønn når det ikke lenger produseres tilfredsstillende fra denne, anslagsvis etter ett år.

Fra bunnrammen trekkes det to rørledninger (en oljerørledning og en vanninjeksjonsledning), og en kontrollkabel (umbilical) til Pierce-feltet på britisk sektor. Dette feltet opereres av Shell UK. All produksjon og drift av feltet vil foregå fra Pierce-feltet og Haewene Brim FPSOen, som opereres av Bluewater. Lengden på rørledningen er 43 kilometer.

Bunnrammen planlegges lagt i april 2013.

Avstand til nærmeste land (Jærstrendene) er cirka 230 kilometer. Vanndypet på lokasjonen er 82 meter.

Boringen er forventet å starte 1. mai 2013, og vil vare i ca. ett år. Rørledningene vil legges i perioden mai – august 2013. Planlagt produksjonsoppstart er 1. oktober i år.

Nåværende eiere av lisensen er Lundin Norway AS (operatør) med en eierandel på 90 prosent, og Talisman Petroleum Norge AS med en eierandel på 10 prosent.

Forrige artikkelFjerde Statoil-medarbeider bekreftet død
Neste artikkelVenstre også lei Stoltenbergs klimapolitikk

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR