Olje- og energiminister Ola Borten Moe presenterte det nye navnet under et innlegg på Norskehavskonferansen i Stjørdal i dag på kvinnedagen 8. mars.

Som forkjemper for kvinners rettigheter var Aasta Hansteen en markant profil i norsk samfunnsdebatt, blant annet gjennom boka «Kvinner skapt i Guds billede» fra 1878.

– Aasta Hansteen var en pioneer i arbeidet for kvinners rettigheter i Norge. Hun er en sentral person i norsk historie. Derfor er det spesielt hyggelig å kunne offentliggjøre navneskiftet på kvinnedagen 8. mars, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe.

Aasta Hansteen var opprinnelig utdannet som kunstmaler og fikk stor suksess som portrettmaler både nasjonalt og internasjonalt. Senere ble hun en markant samfunnsdebattant. I 1871 skrev hun, for første gang under fullt navn, kronikken «Kvinners stilling i verden». Her tok hun et oppgjør med den alminnelige kristelige oppfatning om at kvinnens underordnede stilling var en del av Guds skaperplan.

På 80-årsdagen i 1904 ble hun utnevnt til æresmedlem i Norsk Kvinnesaksforening.

Olje- og energidepartementet varslet i petroleumsmeldingen en endring av praksis for navnsetting av petroleumsfelt på norsk sokkel. Det ble blant annet nedsatt en rådgivende navnegruppe. Navnegruppen består av Karsten Alnæs (leder), Kristin Clemet, Per Egil Hegge og Marit Hauan.

– Det er viktig at navn på større selvstendige utbygginger har en signaleffekt utover sokkelen. Det er med på å understreke at petroleumsvirksomheten tilhører hele befolkningen i Norge, sier Borten Moe.

Aasta Hansteen-funnet ble oppdaget i 1997. Det ligger om lag 300 km nordvest for Sandnessjøen. Operatøren Statoil forventer å levere inn plan for utbygging og drift i løpet av årsskiftet 2012/2013. Forventet oppstart er i fjerde kvartal 2016.

Forrige artikkelVi er for få?
Neste artikkelSkrugard/Havis kan fortsatt ende i Hammerfest

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR