Njord Gas Infrastructure AS, Solveig Gas Norway AS, Silex Gas Norway AS og Infragas Norge AS har fått sin anke forkastet av Borgarting lagmannsrett og må betale total 42,1 millioner kroner i saksomkostninger til Olje- og energidepartementet.

I perioden 2010 til 2012 kjøpte de fire norske selskapene betydelige eierandeler i Gassled fra store operatørselskaper på den norske sokkelen.

De fire selskapene ble etter disse transaksjonene eiere av til sammen cirka 44 prosent av Gassled.

Det samlede vederlaget var cirka 32 milliarder kroner.

I januar 2013 sendte departementet på høring et forslag om å redusere tariffene for transport gjennom Gassled. Dette ble gjennomført ved forskriftsendring 26. juni 2013.

De fire norske selskapene mente at tariffnedsettelsen påførte dem et vesentlig tap, ved at den fremtidige inntjeningen fra Gassled blir lavere enn forutsatt ved ervervet av eierandelene. De har anslått det samlede tapet for deres del til omkring 15 milliarder kroner.

De fire selskapene gikk i januar 2014 til søksmål mot staten ved Olje- og energidepartementet.

Ved Oslo tingretts dom 25. september 2015 ble staten ved Olje- og energidepartementet frifunnet, men slik at begge sider måtte bære egne sakskostnader.

Nå har altså Borgarting lagmannsrett forkastet anken fra selskapene og i tillegg dømt dem til å betale saksomkostninger for både tingretten og lagmannsretten, henholdsvis 24,7 og 17,5 millioner kroner.

De fire selskapene har ankefrist til 16. september.

Kilde: Dom fra Borgarting lagmannsrett

Forrige artikkelHer er Totals svar på Martin Linge-kritikken fra Ptil
Neste artikkelZenitels Nor Electronics vinner Johan Castberg-kontrakter

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR