Maersk Drilling har inngått en kontrakt med ConocoPhillips Company for det andre dypvannsboreskipet i en serie på fire identiske boreskip under bygging.

ConocoPhillips Company er et heleid datterselskap av ConocoPhillips og Marathon Oil Company, som er et heleid datterselskap av Marathon Oil Corporation.

Kontrakten har en verdi på USD 694 millioner, tilsvarende 3,94 milliarder kroner etter dagens kurs, og inkluderer mobilisering.

Kontraktsperioden er tre år, med opsjoner på inntil ytterligere to år.

Boreskipet vil bli brukt av ConocoPhillips og Marathon Oil i sine boreprogram i den amerikanske delen av Mexicogulfen.

– Vi er glade for å ha vært i stand til å tilpasse en borekontrakt med ConocoPhillips og Marathon Oil hvor de kombinerer sine respektive boreprogram i en treårs borekontrakt, hvor vi sørger for tilgjengeligheten på dypvannsrigger for de to selskapene samtidig som det er fleksibilitet i forhold til tidspunkt for deres boreprogrammer. I tillegg gjør sammenslåingen av de to programmene oss en kontrakt med en attraktiv varighet, sier Claus V. Hemmingsen, administrerende direktør i Maersk Drilling.

– Den amerikanske Mexicogulfen er fortsatt et satsningsområde for Maersk Drilling, og vi er glade for å ytterligere utvide vår tilstedeværelse i dette attraktive markedet med tre ultra dypvannsrigger innen 2014, sier han.

Oppstart av operasjonene forventes innen midten av 2014 med levering fra Samsung Heavy Industries i Sør-Korea.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR