H.M. Kongen har utnevnt Ptils direktør Magne Ognedal til Ridder av 1. Klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden.,Ognedal er utnevnt Ridder for sin innsats for norsk petroleumsvirksomhet.

– I søknaden, og i de mange støtteerklæringene til denne, understrekes Magne Ognedals utrettelige arbeid for at norsk petroleumsindustri skal bli verdensledende når det gjelder sikkerhet for mennesker, miljø og økonomiske verdier, skriver Petroleumstilsynet (Ptil) på sine hjemmesider.

– På bakgrunn av sitt unike engasjement har han også internasjonalt blitt en betydelig autoritet på sikkerhet i olje- og gassnæringen, heter det videre.
Initiativet til tildeling av St. Olav til Magne Ognedal er tatt av medlemmene i Sikkerhetsforum, den sentrale trepartsarena for sikkerhet i norsk petroleumsnæring.

Sikkerhetsforum består av representanter for de største sammenslutningene på arbeidstaker- og arbeidsgiversiden. Arenaen ledes av Magne Ognedal og driftes av Ptil.

– Ptil og partene i næringen ser på tildelingen som en fortjent og ærefull bekreftelse på Magne Ognedal sitt store, personlige og faglige engasjement for sikkerhet og arbeidsmiljø i petroleumsnæringen – også i et tre-partsperspektiv, skriver Ptil.

Ordensinsigniene overrekkes Magne Ognedal av Fylkesmannen i Rogaland, Tora Aasland, i Stavanger 7. februar.

Forrige artikkelHar nådd reservoaret på Rodriguez
Neste artikkelHar offentliggjort navnene

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR