MudCube kan løse logistikkproblemer i Arktis, og er den eneste som klarer miljø- og støykrav på en vinterisert rigg. – Det største argumentet for MudCube i arktiske strøk er at det belaster miljøet mindre, sier Tore Grelland i Cubility.

MudCube er en teknologi for behandling av borevæske, og separer alle typer borevæsker fra utborede masser med en kombinasjon av høy luftgjennomstrømning og micro-vibratorer.

Teknologien har blitt testet offshore siden august 2012, etter at teknologien først fikk aksept av Statoil. ”Maersk Giant” var den første riggen som fikk MudCube installert.

Godkjent for Arktis
At teknologien er offshoretestet, og fungerer slik som Cubility har hevdet, gjør at MudCube også er godkjent for operasjoner i arktiske strøk. Den er nemlig den eneste som klarer miljø- og støykrav på en vinterisert rigg.

– Inne i shakerrommet er det tre store arbeidsutfordringer: Det er støy, oljedamp og vibrasjon, sier Tore Grelland, VP salg og marked i Cubility, til Petromagasinet.

– Rigger som er utstyrt for Arktis er mer innebygd, og det forsterker utfordringene. Men MudCube rister ikke, så det er ingen vibrasjon, vi bruker luftsuger som gjør at det ikke er avdamping i rommet, og på grunn av at det ikke er vibrasjon er støynivået på 68 db. i vårt testsenter. På ”Maersk Giant” er nivået på 73-74 db, men det er fremdeles langt under kravet på 83 db. Vi unngår alle miljøutfordringene, sier han.

Ifølge Grelland kan teknologien også bli en viktig bidragsyter for å løse logistikkproblemer i Arktis.

– Det har med det totale miljøregnskapet å gjøre, sier han til Petromagasinet.

– I arktiske strøk er det viktig hvordan man håndterer borekaksvolumer, da logistikken er vanskeligere enn i mer sentrale strøk. Derfor er det viktig å gjøre noe med logistikken. MudCube genererer mye tørrere kaks, og waste-volumet reduseres med 70-80 prosent sammenlignet med en shaker. Så det er et viktig bidrag til Arktis, sier Grelland.

– Det største argumentet for MudCube i arktiske strøk er at det belaster miljøet mindre. Man sparer noen hundre tonn boreavfall per brønn.

Ifølge ham fungerer MudCuben like bra med vannbaserte som oljebaserte borevæsker, og selskapet har for øyeblikket fem operasjoner gående. Totalt har rundt 20 brønner blitt boret med MudCube til å håndtere borekaksen.

– Hvilke markeder sikter dere mot?

– Vi er et lite norsk teknologiselskap, så primærmarkedet vårt er norsk sokkel. Her har vi mest kunnskap og flest bekjente, sier han.

– Men vi har etablert kontor i Malaysia, Brasil, Houston og Canada, og er i ferd med å etablere kontor i Midtøsten.

– Vi er med i en industri som er global og universell, så vi er med kundene ut når kundene er globale, sier han.

Ifølge Grelland er det selskapets filosofi og strategi.

– Vi vil ha fotfeste her hjemme med en norsk forankring, med små operasjonskontorer ute i regionene. Vi ønsker i utgangspunktet å lykkes hjemme først. Det er lettere på hjemmebane enn på bortebane, sier han.

Kontrakter på gang
Ifølge Grelland har selskapet flere kontrakter på gang som han ikke kan si så mye om.

– Vi håper å komme i mål med 3-4 kontrakter før jul, hovedsakelig i det norske og UK-markedet, sier han.

I tillegg har selskapet nylig inngått flere kontrakter. Når Petromagasinet snakker med Grelland er det fire uker siden de inngikk en kontrakt for landmarkedet i Kina, og tre uker siden en kontrakt med en samarbeidspartner for landmarkedet i USA og Canada ble inngått.

Samtidig er selskapet med Statoil til Brasil for å installere MudCube på en rigg offshore i Brasil.

Lys fremtid
– Vi har vært gjennom en formidabel vekst, sier Grelland.

– For to år siden var vi 12-13 mann, nå er vi noen og 50. Det kommer inn nye folk hele tiden, så det er spennende sånn sett, sier han.

– Hvordan ser fremtiden ut for dere?

– Vi er veldig optimistiske. Vi ser at teknologien vi har kommet med har livets rett, og vi får oppmerksomhet hvor enn vi går.

Ny teknologi
Samtidig jobber selskapet med en teknologi til, som skal være et supplement til MudCube.

– Det er en teknologi som skal kunne rense borekakset ute på riggen, slik at det kan dumpes. Det vil redusere volumet og mengden utover det vi gjør i dag, sier han.

– Så vi har et lyst syn på fremtiden.

Ifølge Grelland vil den nye teknologien være klar om 1,5 til 2 år.

– Vi har også fått nye eiere som har gitt oss et nytt perspektiv på å jobbe med det vi kan. Vi har en målsetning om å vokse betydelig, og å vokse rundt om i verden, sier han.

– Det er veldig spennende. Vi er veldig optimistiske på det som kommer.

Tjener på kostnadskutt
Grelland tror ikke oljeselskapenes kutt og sparetiltak vil gå utover selskapet; snarere tvert imot.

– Nå er strategien at folk sitter litt på gjerdet og kutter kostnader. Jeg tror ikke vi kommer til å bli så veldig påvirket av det som skjer. Det skal fortsatt bores flere brønner, og det vil være stor aktivitet fremover, selv om den kanskje ikke vil være like høy som tidligere.

Han tror flere vil velge deres teknologi, ettersom den er en kostnadsbesparelse i seg selv.

– Vi har drevet på lenge, og har selv veldig tro på at teknologien vil være viktig for industrien. Vi tror industrien vil få øynene opp for denne teknologien, hvor det i praksis ikke har skjedd noe på 100 år, avslutter han.
Fakta:
* Cubility ble etablert i 2005.
* MudCube ble i 2012 godkjent som en utprøvd teknologi av Statoil.
* MudCube tilfredsstiller miljø- og støykrav på en vinterisert rigg, og er dermed godkjent for Arktis.
* Selskapet holder på å utvikle en supplerende teknologi til MudCube, som skal muliggjøre rensing og dumping av avfall offshore.

Forrige artikkelLeteuken – Uke 50, 2014
Neste artikkelKarriere innen olje og gassektoren, se intervju med ansatte i bransjen

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR