Organisasjonen Stopp rasering av kysten har anket fire av de fem vindkraftkonsesjonene som Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) tildelte like før nyttår. Og de er i godt selskap.

NTB

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ga like før jul i fjor konsesjon til fem vindkraftverk, som samlet vil kunne produsere om lag 1 TWh elektrisitet i året, eller nok strøm til 50.000 husstander. De fem som fikk konsesjon er Fakken vindkraftverk i Karlsøy kommune i Troms, Andmyran vindkraftverk i Andøy kommune og Nygårdsfjellet vindkraftverk i Narvik i Nordland, Tysvær vindkraftverk i Tysvær kommune i Rogaland og Lista vindkraftverk i Farsund i Vest-Agder.

Planleggingen av et sjette vindkraftverk, i Lindesnes i Vest-Agder, ble i følge NVE avsluttet fordi «prosjektet synes å være for konfliktfylt».

Hittil har det kommet inn mellom 15 og 20 klager på konsesjonstildelingene opplyser seksjonssjef Arne Olsen i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) til NTB.

Klagefristen er nå ute for de flestes vedkommende.

Norges Miljøvernforbund har klaget på samtlige fem konsesjoner. Stopp raseringen av kysten har klaget på alle unntatt vindparken i Tysvær i Rogaland. Det har kommet eller er bebudet klager fra fylkeskommunene i Nordland og Vest-Agder. I tillegg klager en rekke grunneiere i de aktuelle områdene.

NVE kan omgjøre gitte konsesjoner, men hvis vedtakene opprettholdes sendes sakene over til Olje- og energidepartementet.

Organisasjonen Stopp rasering av kysten ble skapt som en følge av Havsul-utbyggingen på Mørekysten, men har engasjert seg også i forhold til andre vindkraftanlegg langs kysten.

Organisasjonen har nå etablert lokallag langs kysten, og har anket fire av de fem vindkraftkonsesjoner som Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) tildelte like før jul.

– Det er snakk om det største inngrep i norsk kystlandskap noensinne og dokumentasjonen er til dels både mangelfull og manglende, sier leder Hallvard Slettevoll i Stopp rasering av kysten.

Han mener at det ikke er foretatt kvalifiserte landskapsanalyser. Spesielle landskapskvaliteter er ikke beskrevet, og dermed ikke tatt hensyn til.

– Konsesjonstildelingene innebærer flere brudd på den Europeiske Landskapskonvensjonen som Norge har ratifisert, sier Slettevoll.NTB og petro.no

Sist direktoratet tildelte konsesjoner for vindkraft var høsten 2004.

Forrige artikkelTotal vurderer atomkraft
Neste artikkelFunksjonshemmede vil jobbe

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR