Petroleumstilsynet har avdekket flere mangler med BP Norges bruk av klassifisering av utstyr på Valhall.,Petro.no

Valhall videreutvikling. Illustrasjon: BP

Petroleumstilsynet har utført tilsyn med BP Norges utførelse av klassifisering av systemer og utstyr i overensstemmelse med gjeldende regelverk og anerkjente normer.

Tilsynet fokuserte på Valhall, inkludert Valhall videreutvikling.

Resultat av tilsynet var at BP Norge ikke oppfyller alle kravene i regelverket til klassifisering av utstyr, og til bruken av denne klassifiseringen i tilstrekkelig grad.

Petroleumstilsynet melder om flere observasjoner som blir karakterisert som avvik fra regelverkskrav:

Bakgrunn for tilsyn

Petroleumstilsynet skal legge premisser for og følge opp at aktørene i petroleums-virksomheten holder et høyt nivå for helse, miljø, sikkerhet og beredskap, og gjennom dette også bidra til å skape størst mulig verdier for samfunnet.

Oppfølgingen skal være systemorientert og risikobasert og komme i tillegg til oppfølgingen næringen selv står for.

Stortingsmelding nr. 7 (2001-2002) om helse, miljø og sikkerhet i petroleums-virksomheten kapittel 4.12.2 sier blant annet følgende om styring av vedlikehold:

”Myndighetene mener det er nødvendig å videreutvikle styringsmodeller for drift og vedlikehold i samarbeid med næringen, for å sikre et felles løft for å styrke kvaliteten av vedlikeholdet i petroleumsvirksomheten gjennom blant annet videreutvikling av metoder og teknologier, kompetanseheving og forskning.”

Gjeldende krav til vedlikeholdsstyring er særlig gitt i aktivitetsforskriften og styringsforskriften.

Kilde: Petroleumstilsynet

– mangelfull metode for klassifisering av systemer og utstyr,
– manglende dokumentering av regelverkssamsvar,
– manglende klassifisering av systemer og utstyr,
– manglende vedlikeholdsprogram, for sikkerhetskritisk og produksjonskritisk utstyr spesielt,
– mangelfull bruk av klassifisering ved valg og prioritering av vedlikehold,
– mangelfull status for utføring av vedlikehold,
– manglende evaluering av vedlikeholdseffektivitet.

Petrolumstilsynet fornøyd med Skarv

Forrige artikkelFlere landrigger for TTS Marines datter
Neste artikkelAlaska godkjenner gassledning

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR