Da Petroleumstilsynet (Ptil) førte tilsyn med vedlikeholdsstyringen i DeepWell AS, oppdaget Ptil flere mangler og avvik.

DeepWell leverer produkter til blant annet Statfjord-feltet. (Foto: STATOIL)

Fra 17. til 18. mars i år ble tilsynet gjennomført, og Ptil konkluderer med at DeepWell ikke oppfyller alle kravene i regelverket. Mangelfullt vedlikehold kan øke risikoen for storulykker, skader og uhell, påpeker Ptil og legger til følgende bemerkninger:

«Blant annet mangler ved prioriteringen av vedlikehold, vurdering av kritiske forhold, oppfølging av midlertidig utstyr, utilfredsstillende dokumentasjon og utestående vedlikehold av sikkerhetskritisk utstyr. I noen tilfeller var heller ikke kompetansen i vedlikeholdsstyring tilstrekkelig», skriver Ptil i sin rapport.

Ptil bygget tilsynet på observasjoner i tillegg til samtaler med utvalgte ansatte.

Samtidig registrerer Ptil at DeepWell er i gang med å forbedre vedlikeholdsstyringen.

Avvikene gjelder styrende dokumenter, merking og klassifisering av system og utstyr, dokumentering av den klassifiseringen som er utført, bruk av klassifisering som grunnlag for valg og prioritering av vedlikehold, samt vedlikeholdsprogram, -status og -effektivitet.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR