Statoil har konkludert arbeidet med letebrønnen 15/6-12 like nord for Sleipner, på McHenry-prospektet. Selskapet gjorde et funn, men det var betydelig mindre enn det man tidligere hadde håpet på.

BORET MCHENRY: «Transocean Leader».
(Foto: TRANSOCEAN)

Letebrønnen ble påbegynt av halvt nedsenkbare «Transocean Leader» 23. desember, og prospektet ligger i lisens PL 303, en lisens Statoil tidligere har gitt uttrykk for at de har stor tro på.

– Det er ingen tvil om at dette er en veldig lovende lisens. Vi har satt mange dyktige folk på den for å jobbe fram prosjekter der. Vi satser virkelig på PL303, sa Mona Nyland Berg, leder for områdeutvikling hos Statoil til PetroNews Weekend i fjor høst.

Les saken her.

De skuffende resultatene fra McHenry-boringen rokker ikke på Statoils tro på lisensen.

– Dette forandrer ingenting. PL303 er en stor lisens, og den er veldig prospektiv. Vi har mange prospekter vi øsnerk å bore på, blant annet prospektet Dr. No, som vi vil bore senere i år, sier Heidi Olsen Roalsø, pressetalskvinne for leting hos Statoil til Oilinfo.

Mer i samme lisens
Selskapet borer fortsatt på en annen brønn i lisensen, 15/6-11 A, som er en avgrensing av brønnen 15/6-11 S, som med andre ord trolig byr på et funn for Statoil. Resultatene fra denne boringen, som er på prospektet Dougal, er dog ikke kjent enda.

Men på McHenry ble det altså for lite til å kunne utnyttes.

– Foreløpige beregninger av størrelsen på funnet er mellom 0,2 og 1 million standard kubikkmeter (Sm 3 ) utvinnbar olje og det er ikke av økonomisk interesse, skriver Oljedirektoratet i en pressemelding.

Målet med brønnen var å påvise petroleum i midtre jura reservoarbergarter, mens sekundært letemål var å finne hydrokarboner i bergarter av nedre jura og trias (Sleipnerformasjonen og Skagerrakformasjonen).

– Brønnen påtraff olje i en fire meter kolonne i Huginformasjonen i reservoarbergarter med dårligere reservoarkvalitet enn forventet. Det ble ikke påtruffet hydrokarboner i Sleipner- og Skagerrakformasjonene. Brønnen er ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking, skriver Oljedirektoratet.

Statoil, ene og alene
Brønnen ble boret til et totalt dyp på 3.906 meter under overflaten, og havdypet er 115 meter. Statoil er operatør i lisensen med en andel på hele 100 prosent.

Riggen skal nå videre til lisens 429 i Norskehavet for å bore brønnen 6407/4-2, som er på prospektet Spinell Sør. Havdypet i området er 221 meter, og operasjonen skal ta 61 dager. Statoil er også operatør på denne boringen med en andel på 70 prosent, mens Dong har en andel på 30 prosent.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR