Fra starten og frem til slutten av 1980-årene hadde selskapet sitt kjerneområde innen landbruksindustrien, der bedriften var en stor og kjent leverandør av diverse maskinelle jordbruksprodukter. Lenge levde selskapet av å levere lasteapparat til traktorer og landbruk, samt en del utstyr til veivesenet.
Endringer i markedet på slutten av 80-tallet, gjorde at bestillingene stoppet opp og selskapet måtte for første gang i historien ut og selge produktene selv.
Det var mange om beinet, samtidig som det ble større konkurranse fra andre land, spesielt Sverige.

– Vi var jo aldri ute og solgte. Det var ikke nødvendig på den tiden, da kundene kom til oss» forteller eier Magne Orstad, når han tenker tilbake på første gang selskapet så seg tvungen til å tenke nytt.

– Da, som vi også ser i oljebransjen i dag, ble det en endring fra mange små selskaper til konsolideringer og oppkjøp hvor noen få store stod igjen. Da var det ikke plass for oss lenger, fortsetter Orstad.
Dette gjorde at selskapet måtte ta grep, og omstilling var nødvendig.

IMG_4845
Salgssjef Idar Vassbø og Eier Magne Orstad i produksjonshallen på Voll (foto: Sølve Mala)

Fra landbruk til olje & gass
Grunnet nye funn i Nordsjøen på midten av 80-tallet, økt aktivitet i regionen og nye krav til teknologi og spesialutstyr åpnet det seg en mulighet i en, for Malm Orstad, ny bransje.
Leveranser av hydraulisk-mekanisk utstyr til riggmarkedet var første steg inn i olje- & gass markedet.

-Jeg husker vi var nysgjerrige på hvor mye en av de første kundene hadde behov for, men det var neppe tjenester for mer enn 20-30.000,- i året regnet de med. Det endte vel opp med å bli 20-30 millioner, og vel så det på det meste», sier en humrende Magne Orstad.

Da var det ikke mange i bedriften som tenkte på lasteapparat og landbruk lenger, og et oljeservice-selskap så dagens lys.

-Malm Orstad har vært gjennom flere endringer, men den på slutten av 80-tallet var nok den største, forteller Salgs & Markedssjef Idar Vassbø.
Fra starten av 90-tallet har olje- og gass markedet stått for nær 100% av omsetningen i bedriften, men med nedgangen i bransjen de siste årene har selskapet på nytt måttet tenke nytt.

-De samme kundene som var der i starten er fortsatt gode kunder, men som med alle andre i bransjen, og spesielt riggmarkedet, er også de råket av nedgangen i bransjen de siste årene forteller Idar Vassbø.

-Ja, nær sagt alle som leverer mot riggmarkedet i dag har merket nedgangen, skyter Magne Orstad inn.

Kan ikke bare lene seg på olje & gass

Som følge av nedgangen i olje- og gass markedet de siste par årene, måtte selskapet se seg nødt til å permittere rundt 20 ansatte. Samtidig innså selskapet at de nok en gang måtte tenke nytt for å være konkurransedyktige, samt å beholde de ansatte i arbeid.
Kunnskapen og erfaringen som er i organisasjonen må det jo være behov for, også i andre bransjer?

Som et ledd i å stake ut ny kurs for selskapet ble Lauritz Haringstad Løvø ansatt som ny Daglig Leder høsten 2015, og overtok roret etter Magne Orstad som hadde styrt skuta siden 2006.

Daglig Leder Malm Orstad, Lauritz Haringstad Løvø (foto: Malm Orstad)
Daglig Leder Malm Orstad, Lauritz Haringstad Løvø (foto: Malm Orstad)

-Vi så at det var nødvendig å tenke litt utenfor oljeboksen, og finne andre ben å stå på for å sikre en stabil og forutsigbar drift, samtidig som vi gikk gjennom hele strategien og organiseringen av selskapet, forteller Haringstad Løvø.

Nye satsingsområder – nye omstillinger

Det ble i løpet av høsten 2015 vedtatt tre hovedsatsingsområder for selskapet i tiden fremover, der olje & gass fortsatt vil være den største satsingen. De nye satsingsområdene skal være Forsvarsindustrien og Aquakultur, i tillegg til Olje & Gass.

Allerede så langt i år har selskapet omsatt for nærmere 20 millioner NOK mot forsvarsindustrien og 8-10 millioner mot Aquakultur.
–Bare gjennom avtalen med forsvaret har vi sørget for å få de som ble permittert som følge av nedgangen i olja tilbake i arbeid», forteller Haringstad Løvø.

-Selv om vi allerede har en god fot innenfor for eksempel forsvaret, så er det klart at vi fortsatt må jobbe videre med omstilling. Det kreves endringer, både i organisasjon og gjennom justering av fabrikkfasiliteter for å tilpasse oss nye markeder.
I oljebransjen har det hele tiden vært tusen ingeniører med tusen ideer om innovasjon, nye produkt og nye justeringer som skal produseres, mens mot forsvaret må vi tenke mer tradisjonelt i retning av samlebåndproduksjon og standardleveranser, noe som krever større plass og en annen organisering av prosjektene» fortsetter Vassbø

-På mange måter er vi gjennom prosjektene mot forsvaret tilbake til der vi startet. Med lasteapparatene var det også masseproduksjon, skyter Magne Orstad inn.

-I tillegg er det et helt annet kostnadsfokus i denne bransjen enn hva tilfellet har vært i oljebransjen, og vi har nå gått over til LEAN styring i hele organisasjonen.

-Dette har helt klart vært nødvending, og oljebransjen har på mange vis hatt godt av en korreksjon. Det har nok vært for lite fokus på effektivitet og kostnadsfokus, og en sånn «kjekt å ha» holdning som til tider har preget bransjen nytter ikke i dag, mener Haringstad Løvø.

Produktbilde (Arkivfoto: Malm Orstad)
Produktbilde (Arkivfoto: Malm Orstad)

Et riggmarked i krise
Da selskapet tradisjonelt har levert mye mot riggmarkedet, har de i det siste gjennomført en del markedsundersøkelser mot segmentet for å se på potensialet de neste årene.

-Jeg vet ikke om du bør skrive dette, men det er ikke akkurat veldig motiverende å ta runden til riggselskapene i dag. Samtidig tror de fleste at bunnen er nådd, så vi får bare krysse fingrene», sier Vassbø.

-For oss er det viktig å fortsette på strategiutviklingen vi har startet, og fortsatt ha fokus på lave overhead-kostnader, samtidig som vi leverer like bra som før. Kostnadspresset har nådd oljebransjen også, og da ser vi stor nytte av erfaringen vi nå har fått gjennom implementering av LEAN og prosjektene opp mot andre, mer kostnadsbevisste, bransjer. Det blir neppe noen ny bonanza i oljen de neste par årene, for å si det sånn, sier Haringstad Løvø.

(foto: Sølve Mala)
Idar Vassbø og Magne Orstad (foto: Sølve Mala)

Konsolideringer og samarbeid nødvendig
En tydelig trend som følge av nedturen i oljebransjen har vært oppkjøp og sammenslåinger av selskap. Også i Malm Orstad har de sett viktigheten av å kunne nå ut bredere i markedet gjennom samarbeid med andre.

I den forbindelse har selskapet blant annet opprettet et Joint Venture selskap som heter 4C Solutions sammen med Randaberg Industries, Isotek Oil & Gas og Designbanken for å kunne levere bedre totalløsninger mot olje- og gass bransjen, i første rekke. Selskapet kan levere komplette løsninger under hele prosessen, fra design til ferdigstillelse.

-Tanken bak dette samarbeidet er for det første å tilby bedre totalløsninger til en lavere kost for sluttkunden, og vi har her klart å samle kloke hoder fra flere fagdisipliner, samtidig som vi har redusert overheadkostnadene og lært oss å tenke nytt i organiseringen av personell og prosjekter.
Erfaringene her er noe vi har klart å videreføre til hele Malm Orstad organisasjonen, kan Vassbø fortelle.

Ser mot nye markeder
På spørsmål om hvordan en ser for seg fremtiden for Malm Orstad, og om det fortsatt vil være olje og gass som vil bære bedriften, uttaler Idar Vassbø at selskapet nå tenker mer på energi som helhet, ikke bare olje & gass.

-Det er nok for tidlig å friskmelde både oss og oljebransjen som helhet, men vi har heldigvis vært i en posisjon der vi var i stand til å snu oss kjapt rundt når nedturen kom, og organisasjonen er nå rigget for både oppgang og nedgang på en helt annen måte enn tilfellet var før oljekrisen slo inn over oss.

-Solenergi og Havvind er jo også noe som absolutt er aktuelt i fremtiden. Bare i nærområdet her skal det jo bygges ut for mangfoldige milliarder, og det er mye av den samme kompetansen det er behov for her som i olje- og gassindustrien», fortsetter Vassbø.

-Og det skal ikke bare produseres, men også vedlikeholdes. Vedlikehold er en viktig del av Malm Orstad`s drift, så vi ser definitivt på muligheten for å komme oss inn i disse segmentene også, skyter Haringstad inn fra sidelinjen.

Produktbilde (Arkivfoto: Malm Orstad)
Produktbilde (Arkivfoto: Malm Orstad)

Fortsatt olje og gass som er størst
Malm Orstad regner med at olje- og gass markedet fortsatt vil stå for nær 80% av omsetningen de neste årene, men de ser en betydelig oppside innen både forsvar og aquakultur i årene som kommer.

-Uten å kunne si for mye om hva vi nøyaktig leverer mot forsvaret, så vet vi at det er mer på gang innen det segmentet og vi ser helt klart et vekstpotensial her» uttaler Vassbø.

-Nå har vi i Malm Orstad vært gjennom store endringer før, og i fremtiden gjelder det å fortsatt være på tå hev og følge med på hvor markedet er. Om det er olje og gass, landbruk eller andre bransjer betyr ikke så mye – vi er rigget for å snu oss rundt», avslutter Vassbø.

Nyhetsbrev fra Petro.no

Forrige artikkel– I mellomtiden trenger vi mer olje og gass
Neste artikkelOljeprisen ned på økte oljelagre

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR