Statoil mener de ansatte ved Kårstø kunne ha fortsatt den gamle skiftordningen om ikke Safe hadde krevd ytterligere redusert arbeidstid.

Konfliktnivået ved Kårstø skal være høyt. Det sier Safe-leder Hilde-Marit Rysst til Dagens Næringsliv .

Bakgrunnen for uttalelsen er at Petroleumstilsynet (Ptil) nylig publiserte resultatene fra et tilsyn ved Kårstø . Tilsynet var spesielt rettet mot prosessoperatørene, som blir ansett som en risikoutsatt gruppe.

Avvikene i tilsynet gikk på det Ptil kaller «helhetlig risikovurdering». Det andre knyttet til «register over arbeidstakere som er utsatt for kreftfremkallende eller arvestoffskadelige kjemikalier i sitt arbeidsmiljø».

Rysst mener at tilsynet ikke har tatt for seg det hun ser på som det mest alvorlige: En endret skiftordning som ifølge Sage har ført til større arbeidsbelastning på de ansatte.

– Rotasjonsordningen for skiftpersonellet er endret slik at arbeidstiden er økt. Ordningen er ikke arbeids- eller familievennlig, og blant annet skiftet mellom dag- og nattjobbing øker belastningen på de ansatte, sier Rysst.

– De har ikke sjekket arbeidsbelastning på denne gruppen spesielt. Det de finner selv er at det ikke er en helhetlig risikovurdering og at det ikke er et samspill mellom ledelse og arbeidstager. Det vi påpeker er at risikoen på arbeidsplassen har økt etter at Statoil overstyrte de ansatte med en ny arbeidstidsordning, sier hun til DN.

Men dette mener Statoil at Safe kan takke seg selv for.

– Vi tilbød alle skiftgående på Kårstø å gå videre med 2011-planen. SAFE ville ikke gå videre med det fordi de ville ha ytterligere redusert arbeidstid, og da hadde ikke vi annet valg enn å søke Petroleumstilsynet om en plan i tråd med gjeldende tariffavtaler som ikke trenger godkjenning av lokale foreninger, sier Morten Eek, pressetalsmann i Statoil.

Det ble ikke sendt søknad om videreføring av 2011-planen for skiftgående operatørpersonell. Og som følge av lokale særavtaler på Kårstø i 2011 ble det jobbet færre timer enn de tariffbestemte 33,6 timene i uken. Dette er i strid med gjeldene tariffavtaler, noe Statoil ville rette på.

Safe takket nei fordi de ville ha ytterligere reduksjon i arbeidstid. Det kunne vi på ingen måte akseptere, derfor måtte alle skiftgående operatører gå i ny ordning, sier Eek til DN.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR