En ny rapport fra Douglas-Westwood viser at det kommer til å bli brukt 32 prosent mer på boring offshore i perioden 2009-2013 sammenlignet med 2004-2008, på tross av redusert forbruk i 2009 og 2010.

Rapporten slår fast at det ble brukt 1859 milliarder kroner på boring fra 2004 til 2008. Vi vil få en nedgang i 2009 og 2010, men deretter vil markedet øke til å omfatte 2455 i løpet av den neste femårsperioden. Det betyr at markedet for boring i 2013 vil ha doblet seg siden 2004.

Antallet brønner vil ikke øke like mye, dog; analytikerne tror vi vil se en økning på totalt 7 prosent i antallet brønner som blir boret.

– Rundt 18.310 offshorebrønner har blitt boret de siste fem årene. Denne beregningen forutser en nedgang i 2009, men etter det vil vi se en økning med et kraftig hopp i 2011, til et hopp til en total på 19.570 i 2013. Asia er regionen med mest aktivitet, etterfulgt av Nord-Amerika og Vest-Europa, sier Dr. Michael R. Smith i selskapet Energyfiles, som har bidratt til undersøkelsen.

Han påpeker også at markedene for leteboring i grunt vann vil trekke seg tilbake, mens veksten vil komme innenfor boring på dypt vann. Dypvannsbrønner vil utgjøre 40 prosent av alle letebrønner på verdensbasis innen 2013.

Rapporten viser også at tilveksten av nye dypvannsrigger akkurat vil være nok i forhold til etterspørselen fra 2010.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR