En ny rapport vil avlive myten om at oljeindustrien ikke er høyteknologisk og kunnskapsbasert: den er faktisk mer innovativ enn andre næringer i Norge.

INNOVATIVE: En ny rapport slår fast at
31 prosent av selskapene i oljeindustrien
bruker mer enn fire prosent av
omsetningen på forskning og utvikling.

Rapporten «Knowledge based oil and gas industry» inngår som en del av forskningsprosjektet «Et kunnskapsbasert Norge», og er ført i pennen av Atle Blomgren, forsker ved International Research Institutet of Stavanger og Amir Sasson, PhD ved BI.

Rapporten viser at 31 prosent av selskapene i olje- og gassindustrien bruker fire prosent eller mer av omsetningen sin på forskning og utvikling (FoU). For at en bedrift skal kunne regnes som high tech, må den bruke fem prosent eller mer av omsetningen på FoU.

-Vi viser imidlertid også at én mulig grunn til at denne industrien regnes som lite kunnskapstung, er at mye av utviklingsarbeidet skjer som en del av den daglige drift, og føres således ikke som FoU, sier Atle Blomgren i IRIS i en pressemelding fra OLF.

-Innovasjonene i norsk olje- og gassindustri har stort sett kommet som et resultat av praktiske problemer en har støtt på, det vil si at den norske sokkelen har fungert som et naturlig laboratorium. Dette har blant annet medført at Norge har blitt en attraktiv lokalisering for internasjonale leverandørers FoU, eksempelvis brukes over 10 prosent av Schlumbergers globale FoU budsjett i Norge, forteller Blomgren.

Alfred Nordgård i OLF sier seg enig med forskerne:

-Oljeservice- og leverandørindustrien i Norge er verdensledende. For å fortsatt være i tet trenger industrien hele tiden oppgaver å bryne seg på. Det er når vi støter på utfordringer og blir tvunget til å finne nye løsninger at vi flytter teknologiske grenser, sier Nordgård.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR