– En sjelden glede, sier miljødirektoratet.,

Drivstoffkrav

EU setter en rekke tekniske krav til tradisjonell bensin og diesel. Disse kravene er implementert i norsk regelverk i Produktforskriften.

EAutodiesel kan maksimalt inneholde 11 prosent tjærestoffer (PAH), mens alle typer drivstoff har svovelgrense på 10 mg per kilo.

(Kilde: Miljødirektoratet )

En kontroll utført av Miljødirektoratet viser at omsetning av bensin og diesel på det norske markedet tilfredsstiller miljøkravene, og det er ikke noe direktoratet tar for gitt.

– Det er en sjelden glede å ha en kontrollaksjon og finne at miljøkravene er overholdt. Men fortsatt er det viktig å jobbe for å redusere utslipp av klimagasser fra transportsektoren – både gjennom å redusere bilbruk og gjennom mer miljøvennlig drivstoff, sier direktør for Miljødirektoratet, Ellen Hambro.

Strenge krav til bensin og diesel

Veitrafikk er en betydelig kilde til lokal og regional luftforurensning. Norsk og europeisk regelverk stiller derfor strenge krav til innholdet i bensin og diesel for å redusere utslipp av forurensende komponenter og sikre god luftkvalitet.

Til diesel stilles det blant annet krav til hvor mye PAH-forbindelser – som kan være kreftfremkallende – dieselen kan inneholde. I tillegg gjelder krav til innholdet av svovel, som kan gi forsuring av miljøet når drivstoffet forbrennes.

I høst kontrollerte Miljødirektoratet flere forhandlere av drivstoff for å sikre at bensin og diesel tilfredsstiller kravene til maksimalt innhold av miljø- og helseskadelige stoffer, i tillegg til kravene til avdamping av VOC. Alle kontrollene som ble tatt, viser at kravene er overholdt.

Oljeselskapene har plikt til å overholde regelverket og sørge for at drivstoff som selges, tilfredsstiller kravene. De må ta jevnlige prøver av bensin og diesel som selges hos forhandlerne, i tillegg til å rapportere resultatene til Miljødirektoratet.

Forrige artikkelKontrakt for «Harrier Explorer»
Neste artikkelVil ha ny Wisting-brønn til våren

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR