Interessen for å sikre seg andeler i lisenser, funn og felt på norsk sokkel er voldsom, spesielt fra selskaper finansiert av private equity. 

Petro.no sin oversikt viser at hele 13 nye selskaper har kjøpt norske eiendeler eller startet prosessen med prekvalifisering. I tillegg ønsker to selskaper å bli oppgradert fra lisenseier til operatør.

Meme Petroleum
Investeringsselskapet Blue Water Energy, som også har investert i leteselskapet Wellesley Petroleum, har finansiert Mime Petroleum med 2,5 milliarder kroner. Beløpet kan bli økt dersom det blir nødvendig for å sikre seg andelene selskaper ønsker å kjøpe. 

Dokumenter petro.no har fått tilgang til viser at selskapet var i møte med Olje- og energidepartementet 6. juni for å starte prosessen med å bli prekvalifisert som lisenseier.

Selskapets plan er å jakte muligheter innen produksjon, utbygginger og leting nær eksisterende infrastruktur. Hovedkontor i Oslo, og selskapet ledes av Sverre Skogen, tidligere sjef for Aker Maritime og Aker Kværner og styreleder i Det norske. 

DNO Norge
DNO kjøper Origo Exploration, og sikrer seg dermed eiendeler i 11 lisenser, syv i Norge og fire i UK.  DNO overtar ledelse, ansatte og hovedkvarter i Stavanger, og det nye selskapet får navnet DNO Norge. Planen er å bygge et stort norsk oljeselskap gjennom oppkjøp, deltakelse i lisensrunder og farm-in-avtaler. Selskapet ledes av Ørjan Gjerde.

Edge Petroleum
Startet av Walter Sognnes og Bjørn Inge Tønnessen. Det nye selskapet er støttet med 4,2 milliarder kroner fra det amerikansk fondet Elliot Management, et privat investeringsforetak som ble stiftet i 1977.

Tønnessen ledet fra 2012 til 2017 Spike Exploration, som nå er en del av Point Resources. Også Sognnes har hatt en lederstilling i Spike de siste årene. Han har tidligere vært med å starte opp industrieventyret Revus Energy.

Edge Petroleum vil fokusere på å etablere en portefølje av olje- og gassfelt i utbyggingsfasen, understøttet av produksjon og feltnær leting, på den norske kontinentalsokkelen.

Pandion Energy
Ble i forrige uke prekvalifisert som lisenseier på norsk sokkel. Privat oljeselskap finansiert av investeringsselskapet Kerogen Capital, som har stilt 100 millioner dollar til selskapets disposjon, et beløp som kan bli økt til 300 millioner dollar. Selskapet ble stiftet i november 2016 og bygges på kompetansen, eiendelene og den operasjonelle driften i Tullow Oil Norway. 

Planlegger å bli med på utbyggingen av Cara-funnet i Nordsjøen, som trolig vil bli knyttet til Gjøa-plattformen, og vil «aktivt søke nye lete- og avgrensningsmuligheter i lisensrunder og gjennom farm-in-avtaler». Ledes av Jan Christian Ellefsen.

Tyr Exploration
Tomas Kjennerud har sammen med Harald Østby i drøye ti år ledet konsulentselskapet Exploro. Nå har de tenkt å utnytte at de er «lommekjente» på norsk sokkel. De går derfor ut av Exploro og satser for fullt i Tyr Exploration. De har satt sammen et team av erfarne geologer og geofysikere, der Kari Johnsen, med lang erfaring fra blant annet DEA, blir letesjef. Dette ifølge Geo365.

Ineos
Dong Energy selger seg ut av olje og gass. Ineos kjøper alle eiendeler for til sammen 11
milliarder kroner. Kjøpet omfatter blant annet Dongs andel i Ormen Lange-feltet.

Ineos er et av verdens største selskaper innen petrokjemi, med 18.500 ansatte i 22 land. Selskapet bygger seg nå opp innen upstream olje og gass, og har tidligere kjøpt andeler av Dea og Fairfield i UK.

Gazprom
Den russiske gassgiganten har inngått en intensjonsavtale om å overta 38.5 prosent av OMV Norge, med produksjon fra feltene Gullfaks, Gudrun og Edvard Grieg, samt eierandel i Aasta Hansteen-utbyggingen og operatøransvar for Wisting-prosjektet. Selskapene forhandler fortsatt om detaljene i avtalen, og har derfor foreløpig ikke søkt om norske myndigheters godkjennelse. 

Neptune
Engie, som blant annet er operatør på Gjøa-feltet, er i sluttforhandlinger med Neptune om salg av 70 prosent av selskapets olje- og gassvirksomhet. Prisen er på 44 milliarder kroner. Det er tidligere Centrica-direktør Sam Laidlaw som leder Neptune, og selskapet er finansiert av privat kapital.

Japex
Japan Petroleum Exploration Company Limited er involvert i leting og produksjon  av olje og gass i hele verden. Selskapet har stor aktivitet hjemme i Japan, samt i Canada, Indonesia og Libya. Har reserver på 272 millioner fat. Opprettet som statseid oljeselskap i 1955, og den japanske staten eier fortsatt 34 prosent av selskapet. 

NCS E&P
Mindre norsk selskap med mål om å øke utvinningen i eksisterende felt, blant annet ved bruk av 4D-seismikk. Ledes av Jan Sjølie, med en fortid i blant annet Rocksource.

ProRes E&P
Nystartet selskap med utspring i konsulentselskapet ProRes, tidligere Weatherford Petroleum Consultants, med base Trondheim.

Antares Norge
Nystartet norsk selskap med base i Stabekk. Ingen relasjon til det Texas-baserte onshoreselskap Antares Energy.

Dyas BV
Nederlandsk selskap med hovedaktiviteten sin hjemme i Nederland og i UK. Er blant annet medeier i Statoils Mariner-felt i britisk sektor av Nordsjøen.

RN Nordic Oil (fra lisenseier til operatør)
100 prosent eid av russiske Rosneft. Prekvalifisert som lisenseier i 2012. Har nå startet jobben med å bli oppgradert til operatør. Har holdt en lav profil på norsk sokkel så langt, men fikk sin første andel i en lisens i den 22. konsesjonsrunden. 

Fortis Petroleum (fra lisenseier til operatør)
Har bygget seg opp en portefølje på 19 lisenser på norsk sokkel, primært i Nordsjøen. Har nå startet arbeidet for å bli oppgradert til operatør.

Skriftlige kilder: Oljedirektoratet, petro.no, offentlige postjournaler, selskapens egne nettsider, Brønnøysundregisteret.

Forrige artikkelPluggingen på Varg vil ta 208 dager
Neste artikkelMaersk Interceptor skal bore infill-brønner på Tambar

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR