Regjeringen setter av 20 milliarder kroner for å styrke innsatsen for fornybar energi og energieffektivisering.

NTB

Enova SF, som er eid av Olje- og energidepartementet, får i oppdrag å forvalte avkastningen av fondet.

Satsingen skal gi forutsigbare rammevilkår for utbygging av bioenergi, fjernvarme og energieffektivisering, opplyser departementet i en melding.

– Dette er en ambisiøs satsing som stadfester Norges posisjon som ledende nasjon innen utviklingen av fornybar energi. Tiltakene bidrar til å styrke forsyningssikkerheten for energi i Norge, og er et vesentlig bidrag for å nå regjeringens mål om et mer miljøvennlig og variert energisystem, sier olje- og energiminister Odd Roger Enoksen.

Han valgte søndag ettermiddag for å legge fram regjeringens planer, bare timer etter at arbeidsminister Bjarne Håkon Hanssen (Ap) kalte inn partene i finansoppgjøret og varslet tvungen lønnsnemnd.

Regjeringen har fastsatt et samlet mål på 30 TWh (terrawattimer) økt fornybar energiproduksjon og energieffektivisering fra 2001 til 2016. Enoksen mener at sammenlignet med dagens mål på 12 TWh fra 2001 til 2010, er dette meget ambisiøst.

Forrige artikkelTrolig bankstreik fra mandag
Neste artikkelNorse Energy lykkes utenfor Brasil

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR