Centrica har kjøpt ConocoPhillips`ikke-opererte andeler i Statfjord-feltet for 223 millioner dollar, tilsvarende over 1,2 milliarder kroner.

Centrica plc, morselskapet til British Gas i Storbritannia, har inngått en avtale med ConocoPhillips om kjøp av ConocoPhillips sine ikke-opererte andeler i det gass- og oljeproduserende Statfjord-feltet med tilhørende satellitter for 223 millioner dollar, inklusive 103 millioner dollar for skattebalanser, heter det i en pressemelding fra Centrica Norge. 223 millioner dollar tilsvarer i overkant av 1,2 milliarder kroner.

Avtalen betyr at Centrica overtar en andel i feltet på 15,17 prosent som sammen med den eksisterende eierandelen vil utgjøre totalt 34,3 prosent. Det betyr også at selskapet øker sin andel i Statfjord-satellittene (Statfjord Nord, Statfjord øst og Sygna), som alle er produserende subsea-felt knyttet til Statfjord. Gassen fra feltene er enten ikke solgt eller allerede på kontrakt med Centrica og vil bli eksportert til det britiske markedet.

– Dette er en ny og vesentlig milepæl i vår virksomhet her i Norge. I november i fjor annonserte vi en 10-årig leveringsavtale med Storbritannia og kjøp av gassproduserende felter og utbyggingsfelter fra Statoil til en verdi av 1525 millioner dollar som vil mer enn doble vår produksjon og vi blir for første gang operatør for et produserende felt. Vi ser frem til en spennende tid hvor vi vil fortsette med å øke vår virksomhet både gjennom oppkjøp og leteaktivitet, sier Dag Omre, direktør for Centrica i Norge.

Feltene som strekker seg inn i både den norske og britiske sektor i den nordlige delen av Nordsjøen produserer gass til det britiske marked. Kjøpet medfører at Centricas reserver øker med 36 million fat oljeekvivalenter, tilsvarende en økning på rundt 9 prosent, fordelt på 60 prosent væske og 40 prosent gass. Netto produksjon vil øke med 11,000 boe pr. dag, med en overvekt av olje og NGL de første årene. Investeringer på over 300 millioner dollar vil være påkrevd for å maksimere de langsiktige utvinnbare reserver fra disse feltene og kjøpet forventes å generere en vesentlig inntjening og kontantstrøm med en gang.

Statfjord-feltet opereres av Statoil (44,337 prosent), med lisenspartnerne Centrica (34,296 prosent etter fullføring av dette kjøpet) og ExxonMobil (21,367 prosent).

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR