Statoil har tildelt Schlumberger Norge kontrakt for leveranse av integrerte boretjenester for NOK 1,15 milliarder.,Avtalen trer i kraft 1. oktober 2014, løper i to år med tre toårs-opsjoner og inkluderer feltene Gullfaks, Gullfaks-satellittene, Snorre, Statfjord, Tordis/Vigdis, og Visund på norsk sokkel. Kontrakten dekker også leteboring på norsk sokkel, og vil sysselsette om lag 350 personer i Schlumberger Norge de neste to årene.

Under avtalen skal Schlumberger levere retningsboring, måling under boring (MWD), logging under boring (LWD) og slamloggingstjenester. Videre skal det leveres dataoverføring i sanntid, integrerte operasjoner/støtte fra land, boreoptimalisering og boreutstyr.

Schlumberger Norge har levert disse tjenestene de siste årene, og har omfattende driftserfaring fra de aktuelle lisensene og leting på norsk sokkel.

– Kontrakten sikrer leveranse av tjenester og dyktig personell, som gir kostnadseffektive operasjoner gjennom standardisering og fokus på kvalitet både for verktøy og tjenester. Dette bidrar til Statoils satsingsområde, sikker og effektiv boring, sier Geir Tungesvik, direktør (SVP) for boring og brønn i Statoil.

Ifølge en melding fra Statoil vil kontraktsmodellen sikre tilgang til viktige boreteknologier, samt til tverrfaglige arbeidsprosesser. Kontinuerlig samarbeid mellom Statoil og Schlumberger Norge vil være avgjørende for å utnytte Schlumberger Norges tekniske og driftsmessige ekspertise fullt ut. Videre heter det at Schlumberger Norge er tildelt kontrakten fordi de har levert det beste kombinerte anbudet, faglig og kommersielt.

– Statoil er fornøyd med at Schlumberger Norge gjennom denne avtalen har svart positivt på bransjens behov for effektivisering og kostnadsreduksjon, sier Terje Rognan, direktør (VP) for boring og brønn.

Forrige artikkelIvar Aasen-jackup levert fra verft
Neste artikkelSaudi Aramco-sjefen til ONS

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR