Olje- og energidepartementet mottok i dag plan for utbygging og drift (PUD) for oljefunnet Ringhorne Øst. Her skal ExxonMobil investere 1 milliard kroner i utbyggingen., Kilde: B.Holte

Ringhorne Øst er et oljefunn i Nordsjøen, nær Balderfeltet. Funnet planlegges utbygd med brønner boret fra Ringhorneplattformen. Oljen vil bli prosessert på Ringhorne og Balderskipet.

Jeg ser svært positivt på at rettighetshaverne har besluttet å bygge ut Ringhorne Øst. Denne utbyggingen føyer seg godt inn i rekken av utbygginger vi har sett hittil i år, med lønnsomme, mindre utbygginger nær eksisterende infrastruktur, sier olje- og energiminister Thorhild Widvey.

Investeringene vil bli om lag 1 milliarder kroner. De utvinnbare volumene er i utbyggingsplanen anslått til 7,5 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter.

Kilde: B.Holte

Det legges opp til at utbyggingsplanen for Ringhorne Øst vil bli behandlet av regjeringen innen utløpet av