Sevan Drilling AS vunnet en ny borekontrakt for Petrobras. Kontrakten har en verdi på USD 975 millioner (4,98 milliarder NOK).

Kontrakten løper i seks år, med oppstart 31. desember 2012, og summen tilsvarer en dagrate på knappe USD 450,000, inkludert bonuser og mobiliseringskostnader. Under avtalen skal sevanriggen «Sevan Brasil» bore offshore Brasil i vanndyp ned mot 2,400 meter.

«Sevan Brasil» er designet for å kunne tilby avanserte boretjenester basert på Sevans egen, patenterte teknologi. Den vil ha en variabel dekkslastkapasitet på drøye 15 tusen tonn, og høy lagerkapasitet for bulkmaterialer, og borevæsker. Dermed har den lengre re-supply intervaller enn en semier. Samtidig reduserer den innebygde moonpoolen de miljømessige effektene av eventuelle utslipp.

– Denne kontrakten er en bekreftelse på at samarbeidet mellom Petrobras og Sevan er av langsiktig art, sier Jan Erik Tveteraas, Chief Excutive Officer (CEO) for Sevan Marine ASA.

– Den er i tråd med vår strategi om å utvide våre boreaktiviteter, særlig i dypt vann og i krevende områder. Vi ser det voksende boremarkedet i Brasil som en stor mulighet for vår teknologi, og vil fortsette å ekspandere i dette markedet, sier han.

Dette er den andre store kontrakten Sevan skriver med Petrobras; den første sevanriggen er allerede signert for boring for selskapet i Gulf of Mexico.

Sevan Marine ASA er notert på Oslo Børs og spesialiserer seg på å bygge, eie og drive flytere for flere formål innen offshorebransjen. Selskapet har utviklet en sylinderformet flyter som kan brukes i alle farvann.

For tiden har Sevan fire flytende produksjon, lager og lastefartøy (Floating production, storage and offloading units; FPSO), og en enhet som er utrustet for boring. Basert på samme design, utvikler selskapet også også enheter for andre formål, som LNG-fabrikker(liquefied natural gas – flytende naturgass)og kraftverk med CO2-håndtering.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR