Mindre tilsig enn normalt til kraftproduksjon, men nedgang i kraftforbruket og krafteksporten, det er oppsummeringen i NVEs kvartalsrapport for andre kvartal i år.

NTB

Rapporten fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) viser at tilsiget av vann som kunne brukes i det norske kraftsystemet var tilsvarende 42,5 milliarder kilowattimer (TWh) i andre kvartal. Det er 8,1 TWh mindre tilsig enn i et normalår.

I perioden kom det om lag 17 TWh nedbør som kunne brukes til kraftproduksjon. Det er 10 prosent mindre nedbør enn i et normalår. Ved utgangen av kvartalet var det 11 TWh mindre vann i norske og svenske magasiner enn ett år tidligere.

Kraftforbruket i Norge var 4 prosent lavere i andre kvartal i år enn i samme kvartal i fjor. Alminnelig forbruk falt med 1,8 prosent. Av dette kan 1,2 prosentpoeng tilskrives temperaturforskjeller, mens de resterende 0,6 prosentpoeng skyldes andre forhold.

Kraftintensiv industri reduserte sitt forbruk med 6,1 prosent fra andre kvartal i fjor til andre kvartal i år.

Forrige artikkelSeadrill får milliardkontrakter fra Chevron
Neste artikkelStrømstøtte kan stoppes av EØS

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR