Miras og Onshore Group North har kjøpt 49 prosent av aksjene i vedlikeholdsselskapet Helgeland V&M, og håper å sikre seg vedlikeholdstjenester for Skarvskipet.

INDUSTRIHåP: Helgeland V&M håper å få jobbe
på Skarv. (Ill: BP)

Selskapet er etter eget utsagn den største nordnorske samarbeidsalliansen innen industrielt vedlikehold og fabrikasjon offshore, og har rundt 600 ansatte. Selskapet har også et samarbeid med Aker Solutions.

– Vi er svært fornøyd med å få Miras og Onshore Group North inn som nye eiere og samarbeidspartnere, sier styreformann i Helgeland V&M, Morten Guttormsen, i en pressemelding.

– Antall ansatte under paraplyen Helgeland V&M dobles og samarbeidet mellom det industrielle miljøet på ytre og indre Helgeland styrkes vesentlig. De nye aksjonærene kompletterer selskapet på en utmerket måte, legger han til.

Selskapet viser til at samarbeidet med Aker Solutions dokumenterer leveringsevne, og at BPs desentraliserte kontraktstrategi skal tilrettelegge for deltakelse fra industri i Nordland.

– Helgeland V&M skal nå gis vekstevne og vil bli en aktør i offshore vedlikeholdsmarkedet som blir å regne med. Kjøpet er et ledd i Onshore Group Norths strategi for å styrke konsernet mot offshore vedlikehold, sier daglig leder, Eirik F. Hansen.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR