Hydro og StatoilHydro skal granske store utbetalinger som Hydro har foretatt til konsulenter i Libya.

Foto: Hydro

Hydro har allerede fastslått at det i 2000 ble betalt en faktura på 300.000 dollar for konsulentbistand i strid med Hydros eget etiske regelverk.

Det fremgår av en redegjørelse fra Hydro mandag morgen.

Hydro gjør det også kjent at selskapet i løpet av 2000 og 2001 betalt til sammen 6,85 millioner dollar som Saga hadde påtatt seg under konsulentavtalene i forbindelse med virksomheten Libya.

Det er i forbindelse med arbeidet frem mot sammenslåingen av Hydros petroleumsvirksomhet og Statoil, at det har fremkommet spørsmål knyttet til Hydros portefølje i Libya, som Hydro overtok som en del avSaga Petroleum i juni 1999.

Se også: Statoil var ukjent med Libya-avtalene

I redegjørelsen fra Hydro heter det blant annet:

«Sagas portefølje i Libya bestod i hovedsak av eierandeler i to felt; Mabruk (eierandel 25 prosent) og Murzuq (eierandel 8 prosent).

I perioden forut for Hydros overtakelse arbeidet Saga med sikte på å få tilgang til et større utforskningsareale som operatør. Som et ledd i dette var det inngått avtaler i januar 1999 om konsulentbistand som forutsatte betaling av betydelige beløp.

Da Hydro ble kjent med disse forholdene, valgte Hydro å avslå tilbud om tilgang til utforskningsarealet, blant annet fordi man ikke kunne forsikre seg om at konsulentavtalene var i overenstemmelse med Hydros etiske retningslinjer.

Som ledd i avvikling av avtaleforholdene og etterfølgende arbeid med sikte på å selge den samlede virksomheten i Libya, betalte Hydro i løpet av 2000 og 2001 forpliktelser på til sammen $6,85 millioner som Saga hadde påtatt seg under konsulentavtalene.

Den omtalte salgsprosessen førte imidlertid ikke frem. Etter en grundig behandling vurderte Hydro at det var realistisk å kunne videreføre virksomheten innenfor rammene av Hydros etiske regelverk. Arbeidsforholdene i Libya har senere utviklet seg positivt og gitt grunnlag for økt aktivitet i landet. I 2006 innførte Libya et nytt og åpent lisenssystem i tråd med internasjonale retningslinjer.

Som vanlig i lisenssamarbeid ble det sendt fakturaer for dekning av løpende utgifter fra operatørene til lisenshaverne. I august 2002 mottok Hydro en faktura fra operatøren på Murzuq på $900.000. Da Hydro ikke kunne forsikre seg om at betaling ville være i samsvar med Hydro etiske regelverk, ble kravet avvist. Hydro har konstatert at det ble betalt en lignende faktura på $300.000 i desember 2000.

StatoilHydro og Hydro vil samarbeide om å frembringe dokumentasjon og informasjon som er nødvendig for å få frem fakta i saken.»

Forrige artikkelPertra skjøt blink i Nordsjøen
Neste artikkelSV: Reiten må selv vurdere sin stilling

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR