Dong har fått Ptils samtykke til å lete på Musling-prospektet.,Petroleumstilsynet (Ptil) har gitt Dong E&P Norge AS samtykke til å bore letebrønn 3/7-9 S , som ligger i lisens 289 i Musling -prospektet.

Boringen er planlagt startet i januar/februar i år, og vil ha en varighet på ca 90 dager.

Borestedet ligger i den sørlige delen av Nordsjøen, nord/nordvest for Trym og Rokke -feltene, cirka 235 km sørvest for Lista. Havdypet på stedet er 67 meter.

Hensikten er å evaluere om sandstein-reservoarer av Mid-Jurassic Bryne- og Sandnes-formasjonene inneholder utvinnbare hydrokarboner. Et eventuelt funn vil mest sannsynlig inneholde gass og kondensat. Letebrønnen er planlagt som en vertikal leteboringsbrønn og vil bli boret av «Maersk Giant» til omtrent 3.610 meter. Dersom ingen hydrokarboner blir funnet vil brønnen bli permanent plugget og forlatt. Ved funn vil det bli utført brønntest og tatt prøver før brønnen blir plugget og forlatt.

Dong E&P Norge AS er operatør i PL 298 (50 prosent) med Bayerngas Norge AS (50 prosent) som eneste partner.

Forrige artikkelNorge engasjerer seg i Island-leting
Neste artikkelJohan Sverdrup-avgrensning avsluttet

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR