Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg sto tirsdag for den offisielle åpningen av strømforsyning til Johan Sverdrup fra land. Strøm fra land skal drive feltet i Nordsjøen i mer enn 50 år framover og gjør at Johan Sverdrup blir et av feltene med lavest klimautslipp i verden.

Gigantutbyggingen i Nordsjøen har vært igjennom den travleste installasjonssesongen for et felt på norsk sokkel noensinne. I dag oppnådde Johan Sverdrup enda en milepæl da strøm fra land til feltet ble offisielt satt i drift nærmere ett år før produksjonsstart. Ved tilførsel av landkraft kan Johan Sverdrup drives uten bruk av fossile brensler, som gjør feltet til et av de mest karboneffektive feltene i verden.

På platå vil Johan Sverdrup produsere opp til 660.000 fat per dag, med en balansepris under 20 dollar per fat, og med CO2-utslipp på kun 0,67 kg per fat. Kraft fra land til feltet bidrar til utslippsbesparelser estimert til 460.000 tonn CO2 per år, som tilsvarer utslipp fra 230.000 personbiler hvert år.

I samarbeid med partnerne og leverandører, har Equinor tatt grep for å kunne forsyne Johan Sverdrups feltsenter med strøm fra land allerede i ferdigstillingsfasen. Med en rekke energikrevende operasjoner planlagt før produksjonsstart – blant annet oppkoblingen av de 8 forborede produksjonsbrønnene – bidrar også dette til å ytterligere redusere karbonavtrykket til prosjektet.

I tillegg har Johan Sverdrup-partnerskapet, i samarbeid med leverandøren Master Marine, sørget for at også den midlertidige boligriggen Haven hvor mesteparten av offshore arbeiderne nå bor, også vil drives med landkraft i resten av ferdigstillingsfasen.

Landkraftanlegget som nå er i drift i første fase av Johan Sverdrup-utbyggingen har en kapasitet på 100MW, og er konstruert for drift av produksjon på opptil 440.000 fat per dag.

En rekke leverandører i flere land, både til havs og på land, har vært involvert i å utvikle og levere på løsningen som ble valgt for å forsyne Johan Sverdrup med strøm i første fase.

FAKTA OM STRØM FRA LAND TIL JOHAN SVERDRUP

  • CO2-utslippene fra produksjon av olje og gass på Johan Sverdrup-feltet er anslått til 0,67 kg CO2 per fat.
  • Reduksjonen av CO2-utslipp som følge av strøm fra land er anslått til mer enn 460.000 tonn CO2 per år. Dette utgjør til sammen nærmere 20 millioner tonn CO2 i hele feltets levetid.
  • Strøm fra land i første fase av Johan Sverdrup-utbyggingen utgjør 100 MW og vil kunne drive produksjon av opptil 440.000 fat per dag.
  • I 2022, i andre fase av utbyggingen utvides kapasiteten på landkraft anlegget med 200 MW, til totalt 300 MW. Med dette vil Johan Sverdrup-feltet også kunne legge til rette for strøm fra land til de andre feltene på Utsirahøyden – Edvard Grieg, Gina Krog og Ivar Aasen.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR