Oslobaserte Nemo Engineering har vært deleid av Apply i noen år allerede, og Apply har nå kjøpt de resterende aksjene i selskapet. Nemo tar derfor steget helt ut og skifter navn til Nemo Apply.

Nemo Engineering, først startet i 1989, har de siste årene vært et velkomment tilskudd til subseakompetansen i Apply, og selskapet har i dag kontorer i Oslo, Perth i Australia og Stockholm i Sverige. Det har også verkstedsfasiliteter i Hokksund.

Apply har sikret seg de resterende andelene i Nemo for å være bedre rustet for større subseaoppdrag; et marked som er i enorm vekst, ikke minst på norsk sokkel.

Nemo Engineering har selv vokst seg til en gruppe av selskaper, og der moderselskapet skifter navn til Apply Nemo, vil underselskapene Nemo Technology (tidligere Haatech) skifte navn til Apply NemoTech, Nemo Offshore skifte navn til Apply Nemo Pty og den svenske avdelingen Nemo Consulting vil skifte til Apply Nemo AB, melder den ny eieren i en pressemelding.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR