Tidligere har Statoil sagt at boringen av det som har blitt kalt årets mest spennende letebrønn, 7220/8-1 på prospektet Skrugard, skal bores mot slutten av året. Nå har Statoil fått tillatelse til å starte opp i september.

Det er Petroleumstilsynet som har gitt sitt tilsagn til boreoperasjonen. Skrugard ligger i lisens 532, som var den mest omsøkte lisensen i 20. lisensrunde.

PIONEER I FRONTIER-OMRåDE: «Polar Pioneer»
skal gjøre nybrottsarbeid i Barentshavet på
Skrugard. (Foto: STATOIL)

OD: – Veldig interessant
– Det er veldig stor prospektivitet knyttet til dette, i tillegg skjer dette såpass fort, og det gjør det også interessant, sa Sissel Eriksen, letedirektør i Oljedirektoratet, til Oilinfo i februar.

Les mer: – årets mest spennende letebrønner

I 2008 hadde Statoil en større borekampanje i Barentshavet ed skuffende resultater, og i 2009 ble det ikke boret noen brønner i Barentshavet. I år er det planlagt to brønner, Skrugard samt en letebrønn i regi av Goliat-operatør Eni, og Oljedirektoratet er veldig spent på resultatene fra Skrugard. Prospektet ligger nemlig langt fra eksisterende infrastruktur, et godt stykke nordvest for Snøhvit.

– Slår dette leteprosjektet til, vil det oppjustere prospektiviteten ellers i området, sa letedirektør Eriksen til Oilinfo.

Brønnen skal bores av Transoceans halvt nedsenkbare plattform «Polar Pioneer», og vanndypet på borestedet er 373 meter. Brønnen vil ligge 200 kilometer fra land i Finnmark og 210 kilometer sør sørøst for Bjørnøya.

Skal samle data
– Boringen er planlagt startet i begynnelsen av september og vil ha en varighet på ca 36 døgn. Brønnen vil bli boret i samsvar med retningslinjer lagt til grunn i Utredning av konsekvenser av helårig petroleumsvirksomhet i området Lofoten – Barentshavet (ULB), skriver Petroleumstilsynet.

Statoil får lov til å bore med forbehold om at de foretar innsamling og rapportering av meteorologiske og oseanografiske data, blant annet om iskanten, drivis eller isfjell som kommer nær borestedet.

Les mer: – Statoils boring i Barents under lupen

Statoil er operatør for Skrugard med en andel på 50 prosent, mens Eni har en andel på 30 prosent og Petoro har en lisensandel på 20 prosent i lisensen.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR