Enda en gladnyhet til riggselskapene; Lundin Norway er det siste i rekken av oljeselskaper som nå jakter rigg på norsk sokkel.

Selskapet skal leie inn en rigg til boreoppdrag i både Nordsjøen og Barentshavet.

Tildeles trolig om ikke lenge
Kontrakten som nå er ute på anbud, med målsetting om å bil tildelt i nær fremtid, betinget av endelig godkjennelse i styret i Lundin og i partnerskapet, vil ha både faste oppgaver og opsjoner, bekrefter selskapet.

– Totalt er planen at riggen kan bore ni brønner. Hvor mange som gjøres faste og hvor mange som blir opsjoner, gjenstår å se, sa boresjef Jan Roger Berg i Lundin Norway i sitt innlegg på Bore- og riggkonferansen i Stavanger.

Den nye riggen vil komme i tillegg til, og ikke som erstatning for, Leiv Eiriksson, som selskapet allerede har på kontrakt.

Oppstart for det planlagte boreprogrammet er i 4. kvartal 2017, eventuelt 1. kvartal 2018.

Berg ønsker ikke å utdype kravene til riggen som eventuelt skal velges eller hvilke brønner riggen skal bore.

Det er likevel naturlig å anta at det primært handler om avgrensninger av funnene Alta, Gohta og Filicudi, muligens kombinert med letebrønner i andre deler av Barentshavet.

Mange kontrakter i spill nå
Lundins riggtender kommer på toppen av en rekke spennende muligheter i det norske markedet.

Som petro.no kunne fortelle i forrige uke, er Statoil på gang med årets største riggkontrakt. De skal leie en semi-rigg til boring av 22 brønner på Snorre Expansion.

Og her er et knippe andre kontrakter som kommer:

Shell/Knarr: Etter det Petro.no kjenner til, skal det snakk om en semi-rigg til boring av en brønn i Knarr-området. Oppstart 2. kvartal neste år.

Aker BP, Barentshavet:
Det trengs en rigg til boring av minst to brønner i Barentshavet neste år. Den ene sørøst av Korpfjell, den andre er Svanefjell i lisens 659.

Skarfjell: Her jaktes det en semirigg i 400-500 dager, for boring av syv brønner. Oppstart er 2019. I tillegg kan det komme en eller flere letebrønner. Anbudsforespørsel skal være ute i markedet nå.

Pil & Bue: VNG er i gang med å undersøke markedet for rigg til boring av to eller tre faser på Pil & Bue. Fase 1 starter i 2020 og fase 2 i 2022. Disse har en estimert varighet på omtrent et halvt år hver. Fase 3 avhenger av resultatene i de to første, men vil ventelige være noe kortere. Oppstart kan bli i 2024,

Statoil – to brønner i 2018: Her holder selskapet kortene tett til brystet og vil ikke dele noe info om hvor det skal bores.

Trestakk:
Totalt skal det bores fem brønner her; tre produksjonsbrønner og to gassinjeksjonsbrønner. Det ble levert PUD for prosjektet i november i fjor og det er fortsatt ikke sluttet rigg til denne boringen.

Yme: Her planlegges det å hyre inn en JackUp i opptil 10 år. Sannsynlig oppstart er vanskelig å anslå, men bransjekilder peker mot tidligst 3Q neste år.

Aker BP er i tillegg i sluttfasen for tildeling av riggkontrakt til et eller to selskaper i en ny rigg-allianse på norsk sokkel. Selskapet er nå i en fase hvor de skal shortliste to eller tre av disse. Alliansen vil trolig bli en avtale på 5+5 år.

Les mer: Aker BP søker rigg- og brønnpartnere for langtidsallianser

 

Forrige artikkelTre arbeidere omkom i eksplosjon på boreskip i Brasil
Neste artikkelOdfjell Drilling vinner ny borekontrakt

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR