Norge tar initiativ for å måle og rapportere reduserte klimagassutslipp fra energisektoren i utviklingslandene.

Som verdens 3. største netto gasseksportør og verdens 11. største netto oljeeksporterende nasjon, har Norge på klimatoppmøtet i Lima 10. desember funnet det betimelig å et initiativ som skal ”hjelpe utviklingslandene til å måle og rapportere reduserte klimagassutslipp fra satsing på fornybare energikilder og energieffektivisering. ”

Initiativet ble lansert av klima- og miljøminister Tine Sundtoft, og kalles “The 1 Giga Ton Coalition.” Ambisjonen er å dokumentere reduserte klimagassutslipp på 1 gigatonn pr. år.

Sundtoft og Norge gjør dette sammen med FNs miljøprogram (UNEP), Storbritannia, Kenya og den internasjonale organisasjonen for fornybar energi (IRENA).

– Gigatonnkoalisjonen vil “The 1 Giga Ton Coalition inspirerer oss til å skalere opp innsatsen for å fremme fornybar energi og energieffektivisering i utviklingsland som et bidrag til å nå togradersmålet, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft i en melding.

I følge UNEP er det i 2020 nødvendig å redusere klimagassutslippene med 8 – 12 gigatonn CO2 pr. år globalt i tillegg til de utslippskuttene som landene har lovet hvis vi skal greie å nå målet om å begrense den globale oppvarmingen til 2 grader. Gigatonnkoalisjonen vil dekke ca 10 prosent av dette utslippsgapet.

– ”The 1 Giga Ton Coalition” er et frivillig internasjonalt rammeverk. Deltakelse i koalisjonen er åpen både for utviklingsland, industriland, internasjonale organisasjoner, næringslivet og sivilsamfunnsorganisasjoner. UNEP vil ha ansvar for å samle inn data og rapportere årlig. For å unngå dobbeltarbeid vil UNEP samarbeide initiativer og organisasjoner som allerede måler og rapporterer reduserte klimagassutslipp i energisektoren i utviklingsland. Det viser seg at bare et fåtall andre programmer og prosjekter som fremmer fornybar energi og energieffektivisering i utviklingsland faktisk måler og rapporterer resultater i form av reduserte klimagassutslipp, heter det i meldingen fra Klima- og miljødepartementet.

Forrige artikkelDisse egenskapene sikrer deg drømmejobben
Neste artikkelCharterkontrakter i Brasil

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR