Statoil og Gassnova starter i slutten av måneden prekvalifiseringen av potensielle leverandører til fullskala fangstanlegg på Mongstad. Det betyr at kappløpet er i gang.

Aker Clean Carbon skal som kjent utføre testing ved Technology Center Mongstad (TCM) når anlegget starter opp i slutten av 2011. Men selv om selskapet skal teste CO2 fangst ved TCM betyr ikke det at de får kontrakten for levering forteller øistein Johannessen i Statoil.

– Det er en misforståelse dersom oppfatningen er at Aker Clan Carbon (ACC) blir de som skal lever fullskalaløsning selv om de utfører testene på TCM . Testingen på TCM starter ikke før i 2011, mens prekvalifisering for fullskalaanlegget starter nå. Valg av leverandør til fullskalaanlegget er en internasjonal anbudskonkurranse, og de må nå vise som alle andre at de har, og at de kan levere teknologien fra 2014 , forteller Johannessen som er kommunikasjonsdirektør for Teknologi og Ny Energi i Statoil.

Få med i konkurransen
Det er få selskaper som kan levere den type teknologi som kreves for å starte fullskala rensing av CO2 på Mongstad. Ifølge Johannessen er det aminbasert teknologi som er mest moden og som skal brukes. I dag er det nevnte ACC som kan dette, sammen med blant annet Mitsubishi, Siemens og HTC.

Fangstanlegget som skal på plass skal både dekke et kraftvarmeverk og et raffineri i drift. Størrelsen på dette prosjektet vil dermed bli betraktelig større enn tidligere bruk av amin-teknologien. At det er flere sektorer som blir avhengig at ting fungerer er også viktig å ta hensyn tilved bygging av et fangsanlegg.

Arbeidet med prekvalifiseringen utføres av Statoil og Gassnova, og den skal legge grunnlag for en åpen internasjonal anbudskonkurranse. Selskapene som melder sin interesse vil måtte kunne dokumentere at de har aminbasert teknologi som er moden nok til å starte byggingen i 2014.

Det skal etter planene være klart i 2013 hvem som stikker av med EPC -kontrakten for anlegget (Engineering, procurement, construction).

Usikkerhetsmomenter

– På grunn av tidsskjemaet vi jobber etter er det vår vurdering at det er kun aminbaserte teknologier som er modne nok for fullskala rensing på Mongstad. Det har vært mye snakk om Sargas-teknologien, men i og med at vi trenger et fangstanlegg som kan ettermonteres på det allerede eksisterende kraftvarmeverket er denne teknologien ikke aktuell, sier Johannessen.

Johannessen understreker også at viktige HMS-hensyn må tas, spesielt med tanke på kreftfaren ved eventuelle avgasser fra fangsten av CO2.

– Det er flere usikkerhetsmomenter som vi nå jobber med, og vi har satt i gang 15 ulike studier på dette. Vi vil ikke bygge et anlegg dersom vi ikke kjenner og forstår de helsemessige utfordringene. Vi arbeider med metoder for prøvetaking og analyse, og vi vil undersøke nøye utslippene fra hver enkelt av de aktuelle leverandørenes aminløsning , sier Johannesen.

– Men med usikkerhetsmomenter på teknologi og HMS så kan dette ende opp med å koste mye mer?

– Det er klart at dette er et pionerprosjekt, men i våre kostnadsberegninger og anslag så tar vi høyde for at det kan skje endringer som følge av disse usikkerhetsmomentene.»

Prekvalifiseringen skal avsluttes til høsten, og byggingen av fangstanlegget skal starte i 2014. Om alt går etter planen skal fangsten av CO2 være i gang ved anlegget i løpet av tre til fire år etter byggestart.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR