Repsol og medeierne er klare for å sette i gang med en tredje utbygging av Yme-feltet. 

Det viser dokumenter Petro.no har fått tilgang til. 

«Yme-lisensen har gjennom det siste året modnet Yme New Development opp til DG3-nivå. Denne prosessen er nå i sluttfasen, og planen er at prosjektet vil innen kort tid bli lagt ut for godkjenning i lisensen for en endelig investeringsbeslutning», skriver Repsol i et brev til Olje- og energidepartementet. 

Selskapet har søkt om å få kortet ned høringsfristen for konsekvensutredningen fra 12 uker til 6 uker. 

Dette i frykt for at den valgte utbyggingsløsningen skal glippe dersom prosjektet ikke handler raskt. 

«Dermed vil en forsinkelse medføre at dette tidspunktet blir utsatt og at xxxx vil trekke dagens tilbud og eventuelt også velge en konkurrerende utbygging. Herunder vil lisensen måtte gå tilbake til valg av et annet konsept med tilhørende senere produksjonsstart». 

Navnet på konsept og leverandør er sladdet i dokumentet Petro.no har fått tilgang til, men det er naturlig å anta at det er gjenbruk av Maersk Inspirer som er den omtalte utbyggingsløsningen. 

«Forhandlingene ble antatt at skulle være ferdigstilt våren 2017, men forhandlingene har ikke før nylig kommet til en modenhet som partene kan enes om», skriver Repsol. 

Ifølge selskapet vil en forkortet høringsfrist også legge til rette for at nødvendige oppgraderinger av for eksempel Yme Caisson støttestruktur kan gjennomføres som planlagt i løpet av 2018. 

Produksjonen på Yme ble avsluttet i 2001, men en ny utbyggingsplan ble godkjent i 2007. Byggingen av en ny produksjonsplattform ble imidlertid en stor industriskandale, og installasjonen måtte fjernes fra feltet og skrotes før den noensinne kom i bruk. 

Partnerne i Yme-lisensen er Repsol, Okea, Lotus og Kufpec. 

Forrige artikkelNorge – en lukket oljeprovins?
Neste artikkelCentrica + Bayerngas = Spirit Energy

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR