I april mottok NAV over 5.600 varsler om mulige oppsigelser og permitteringer. Det er 2.700 flere enn for ett år siden, viser tall fra NAV.

Totalt er antall varsler oppe på nivået fra januar i år.

4.600 av de varslene NAV mottok i april, er varsler om oppsigelser. Det er, sammen med oktober 2015, det høyeste antallet i løpet av en måned etter at ledigheten begynte å øke.

Fortsatt ledighetsvekst

– Selv om det har kommet noen positive signaler i det norske arbeidsmarkedet de siste månedene, bekrefter disse tallene at vi fortsatt må forvente vekst i arbeidsledigheten, særlig innenfor enkelte bransjer og regioner, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Det er fortsatt Rogaland som er mest utsatt, med varsler om oppsigelser og permitteringer for nesten 2.000 personer i april. Det er 1.200 flere enn på samme tid i 2015.

Godt over halvparten av varslene kommer fra industri, bergverk og utvinning.

Det er kun bedrifter som planlegger å si opp eller permittere minst 10 ansatte som må varsle NAV. Selv om en arbeidsgiver varsler om mulige oppsigelser eller permitteringer, så er det ikke sikkert at varslene resulterer i oppsigelser eller permitteringer.

Forrige artikkelVarsler nye kutt i Norge
Neste artikkelLa ned – fikk NOK 3,4 milliarder av staten

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR