OTC 2008: National Aeronautics and Space Administration (NASA) inviterer Stavanger-selskaper med på romprogrammet «Constellation.»

Fra venstre: Michelle Brekke, Nina Othilie Høyland og Birger Haraldseid. Foto: BJøRN TORE BJøRSVIK

I Houston:

Programmet tar sikte på å sende mennesker til Mars.

Invitasjonen kom fra NASA Director of Technology Transfer Office ved Lyndon B. Johnson Space Center i Houston, Michelle Brekke, under Stavanger Regionen Næringsutviklings besøk på anlegget onsdag.

– Tidligere utviklet og patenterte NASA selv all teknologien, for siden å la private selskaper kommersialisere dem. Nå inngår vi heller innovative partnerskap med næringslivet, fordi vi vet vi ikke kan finne opp alt selv, fortalte Brekke til Stavanger-delegasjonen.

Deretter roste hun Stavangers forskningsmiljøer og energiindustri, og viste til flere konkrete eksempler på tilfeller hvor det som blir utviklet i regionen er fullt på høyde med, og anvendelig innen, romforskningen.

– Mye av det dere har utviklet for harsh environments, og for nedihullsteknologi kan tilpasses og implementeres av oss, slo hun fast.

Kom med ønskeliste

NASA er nysgjerrig på om kunnskap og erfaringer fra Nordsjøen kan brukes i forskning om hvordan menneskekroppen reagerer på lange perioder i vektløs tilstand. Foto: BJøRN TORE BJøRSVIK

Direktør Brekkes rosende ord var smigrende nok, men den tidligere Mission Control-lederen påpekte at dette ikke var noen festtale, men en direkte forespørsel.

For å understreke alvoret, henviste hun til et skriv delegatene fikk utdelt ved ankomst, noe de fleste antok var en kopi av foredraget, men som viste seg å være en liste over hvilke kontraktsformer NASA kan inngå, og over hvor på man kan finne mer detaljer om hvilket utstyr og teknologibehov NASA har. Hun understreket at deler av dette så hun for seg at nærings- og forskningsmiljøer i Stavanger-regionen kunne være med på å dekke.

– Vi har et særlig behov for ny forskning på, og kunnskap om, life sciences. Vi trenger å vite hvordan menneskekroppen reagerer på opphold i vektløs tilstand i perioder på seks til ni måneder. Dere har mye kunnskap og erfaring fra Nordsjøen som kanskje kan anvendes.

– Men ikke alt løses i forskningsmiljøene. Vi har også stor tro på det vi kaller SBIR, eller Small Business Innovation Research, sa hun.

– Det er ofte på dette nivået store problemer løses. Og sitter det små selskaper på teknologi som kan utvikles til noe vi kan bruke, men mangler midlene til å ta det neste steget, har vi et eget funding-program for disse. Men vi setter også problemstillinger ut på anbud, så velger vi partnere ut fra hvem vi tror kan levere.

På lengre sikt skal programmet bygge en base på månen hvor mennesker skal kunne oppholde seg i perioder på opptil ni måneder av gangen. Denne basen skal også tjene som utskytningsrampe for bemannede romferder til Mars. Foto: BJøRN TORE BJøRSVIK

Skal til Mars
Constellation-programmet, som Brekke ønsker å ha Stavangers teknologimiljøer med på, ble autorisert av den amerikanske kongressen i 2005.

Programmet har som målsetning å fly romfergene fram til 2010. Innen 2014 skal de ha utviklet og flydd med sitt nye «crew exploration vehicle,» også kalt Orion, og plassere mennesker på månen igjen innen 2020.

På lengre sikt skal programmet bygge en base på månen hvor mennesker skal kunne oppholde seg i perioder på opptil ni måneder av gangen. Denne basen skal også tjene som utskytningsrampe for bemannede romferder til Mars.

Kilde: NASA

Fakta om NASA:
National Aeronautics and Space Administration (NASA) er en amerikansk føderal etat med oppgaver knyttet til romfart og langsiktig utvikling av fly. Etaten ble opprettet i 1958 som en direkte følge av Sovjetunionens oppskytning av Sputnik 1. NASA har omkring 18 000 ansatte og hovedkontor i Washington, DC. NASA står bak store bragder som for eksempel Apollo-programmet, som sendte mennesker til månen for første gang. NASA står også bak Mercury- programmet og Gemini-programmet.

Kilde: Wikipedia

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR