Arbeidsmarkedet har bedret seg de siste månedene. Nå venter NAV at den positive utviklingen vil fortsette både i 2017 og 2018.

– Det ser ut til at ledigheten har passert toppen, og vi venter nå at arbeidsledigheten vil gå noe ned de neste to årene, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

NAV venter at det i snitt vil være 84.000 ledige i år, 80.000 i 2017 og 76.000 i 2018. Det betyr at den registrerte ledigheten vil falle fra 3,0 prosent i gjennomsnitt i år til 2,7 prosent i 2018.

Geografiske forskjeller

I fylker med mye oljerelatert næringsliv har arbeidsledigheten fortsatt å øke også i 2016, men ikke like raskt som i fjor. I resten av landet har arbeidsledigheten falt.

Summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak nådde sitt høyeste nivå i mai, og har siden gått noe ned. Fordi flere arbeidssøkere deltar i tiltak har antallet helt ledige falt med 4.000 personer fra februar til september.

Konjunkturoppgang fra neste år

De siste to årene har Norge vært inne i en oljedrevet nedgangskonjunktur. Gjennom 2016 har det vært en bedring i norsk økonomi, med økt vekst og en bedring på arbeidsmarkedet. Svak krone, lav rente og ekspansiv finanspolitikk har bidratt til å dempe effektene av fallet i oljebransjen.

NAV mottar nå færre varsler om oppsigelser og permitteringer, antallet ledige stillinger har økt og flere bedriftsundersøkelser viser økt optimisme blant norske bedrifter.

Lavere aktivitet i oljenæringen

NAV venter at oljeinvesteringene vil fortsette å falle også i 2017, før de stabiliserer seg i 2018. Dette vil gi fortsatt negative impulser til oljerelatert næringsliv, men ikke like kraftig som de siste to årene.

En fortsatt svak kronekurs, lav rente og økte boliginvesteringer drar i motsatt retning, og NAV forventer en moderat oppgangskonjunktur fra 2017.

– Dette betyr at det fortsatt vil være næringsvise og geografiske forskjeller på arbeidsmarkedet. Innen oljerelatert næringsliv venter vi at sysselsettingen vil fortsette å falle, mens vi venter økt sysselsetting og lavere ledighet innen andre deler av industrien, sier Vågeng.

Forrige artikkelStyrket resultat for Kværner
Neste artikkelEtt regelverksbrudd for «Stena Don»

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR