Det har blitt 200 flere arbeidsledige i mai, viser sesongjusterte tall fra NAV. Summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak økte med 900 personer.

– Arbeidsledigheten har holdt seg relativt stabil de siste månedene, og utvikling på arbeidsmarkedet har vært bedre enn vi forventet, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

– Det er færre som registrerer seg som arbeidsledig, og det er flere ledige som deltar i arbeidsmarkedstiltak. I sum bidrar dette til at ledigheten holder seg på om lag samme nivå, sier hun.

Sogn og Fjordane og Buskerud har hatt størst prosentvis nedgang i ledigheten i mai, justert for normale sesongvariasjoner. Finnmark og Aust-Agder er fylkene med størst oppgang i ledigheten i samme periode.

Ingeniør- og ikt-fag og industriarbeid er yrkesgruppene som hadde en ledighetsoppgang i mai, noe som kan knyttes til utviklingen i oljerelatert næringsliv.

Helt ledige og arbeidssøkere på tiltak

Ved utgangen av mai var 80.300 personer registrert som helt ledige hos NAV. Det er 5.300 flere enn for ett år siden. Arbeidsledigheten er nå på 2,9 prosent av arbeidsstyrken, mot 2,7 prosent i mai i fjor.

Summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak var på 99.100 personer, tilsvarende 3,6 prosent av arbeidsstyrken. Det er 10.500 flere enn for ett år siden, da bruttoledigheten var på 3,2 prosent av arbeidsstyrken.

Størst ledighetsøkning i Rogaland

De fylkesvise forskjellene i ledighetsutviklingen fortsetter. Hedmark og Nord-Trøndelag har hatt størst nedgang i ledigheten det siste året, med henholdsvis 11 og 9 prosent. Størst økning finner man i Rogaland, hvor det har blitt 45 prosent flere helt ledige sammenlignet med mai i fjor. I Møre og Romsdal har ledigheten økt med 33 prosent og i Hordaland med 27 prosent.

Ledigheten er nå høyest i Rogaland, med 4,3 prosent av arbeidsstyrken. Deretter følger Agder-fylkene, begge med 3,6 prosent. Ledigheten er lavest i Sogn og Fjordane og Oppland, med henholdsvis 1,7 og 1,8 prosent av arbeidsstyrken.

Størst økning innen ingeniør- og ikt-fag

Det er 2.200 flere helt ledige med bakgrunn fra ingeniør- og ikt-fag enn i mai i fjor, noe som tilsvarer en økning på 41 prosent. Meglere og konsulenter har hatt den nest største ledighetsøkningen, med 23 prosent, fulgt av personer med bakgrunn fra industriarbeid, som har hatt en økning på 19 prosent det siste året.

Ved utgangen av mai var ledigheten lavest innen undervisningsyrker og akademiske yrker, med henholdsvis 0,7 og 1,1 prosent av arbeidsstyrken. Ledigheten er høyest innen bygge- og anleggsyrker, med 5,0 prosent av arbeidsstyrken, fulgt av industriarbeid med 4,8 prosent. Innen ingeniør- og ikt-fag er ledigheten nå på 2,9 prosent, mot 2,0 prosent i mai i fjor.

Forrige artikkelFornybar-kontrakt for «Olympic Delta»
Neste artikkelABB kutter 120 stillinger i Norge

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR