Aktiviteten har sunket i Mexico-gulfen foreløpig i år, sammenlignet med samme periode i fjor.,Foreløpig i år har operatører i Mexico-gulfen levert 139 boreplaner i USAs områder i Mexico-gulfen til U.S. Minerals Management Service. I samme periode i fjor var tallet 181, skriver EnergyCurrent.

Også antallet utstedte brønntillatelser har sunket. Fram til i år har 253 blitt utstedt, mens samme tall for perioden i fjor var 309. I år har det også funnet sted 100 leteoppdrag og 66 tilfeller av feltutvikling, mens tilsvarende tall for perioden i fjor var 130 og 80.

Dog er det noen kurver som peker oppover. Snittallet månedsvis for antall rigger fra januar til mai i fjor var mellom 131 og 141, med en nedadgående trend. I år har tallene ligget på mellom 122 og 133, og trenden er oppadstigende.

ODS-Petrodata, som først meldte om utviklingen, spår at antallet rigger vil ligge jevnt eller øke relativt lite framover fordi begrensninger på leverandørsiden hemmer veksten i markedet for flytende rigger.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR