Det neste supermajor-selskapet som må krype til korset med kraftig nedgang i andre kvartal er Shell, der resultatet i årets andre kvartal er en mager tredjedel av resultatet i samme periode i fjor.

TROR IKKE På SNARLIG BEDRING: Shell-sjef
Peter Voser. (Foto: ROYAL DUTCH SHELL)

I andre kvartal i fjor var selskapets resultat 72,5 milliarder kroner, mens årets andrekvartalsresultat har krympet til rett under 24 milliarder kroner. Også Shell peker fingeren mot global resesjon for å forklare nedgangen.

– Vårt resultat i andre kvartal ble påvirket av den svake globale økonomien. Denne svakheten skapte vanskelige forhold for både oppstrøms- og nedstrømsaktiviteten vår. Etterspørselen etter energi er svak, og det er overskudd i markedet, samtidig som kostnadene i vår bransje holder seg høye, slår administrerende direktør Peter Voser fast i en pressemelding.

Han tror ikke forholdene kommer til å bedre seg med det første, og sier at Shell ikke satser på en snarlig bedring i markedet.

– Vi tilpasser oss den nye situasjonen, men vi må gjøre mer. Vi skjerper nå fokuset på leveranser og lønnsomhet, sier Voser.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR