Det ventes en sterk nedgang i oljeinvesteringene på norsk sokkel i år, neste år og i 2017, men deretter en betydelig oppgang i 2018 og 2019, viser prognosene fra Norsk olje og gass.

Investeringene på sokkelen vil falle også i 2016 og 2017. Det arbeidet som selskapene nå gjennomfører, vil i seg selv føre til at investeringene blir lavere fordi kostnadene ved de enkelte prosjektene kan reduseres. Nedgangen anslås å snu i 2017, og investeringene ventes å øke betydelig igjen både i 2018 og 2019. Det viser Konjunkturrapporten for 2015 fra Norsk olje og gass.

(Illustrasjon: OD)
(Illustrasjon: OD)

– Basert på en politikk som skal nå FNs klimamål, vil det i 2050 være stort behov for olje og gass for å dekke verdens energibehov. Dette bekrefter olje- og gassnæringens plass som den dominerende næringen i Norge framover, sier Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, administrerende direktør i Norsk olje og gass i en kommentar til Konjunkturrapporten.

Norsk petroleumsnæring har lagt bak seg et krevende år. Etter år med svært høy aktivitet og stabilt høye energipriser, har et stadig høyere kostnadsnivå gjort det nødvendig med omstilling og effektivisering i næringen. Det sterke fallet i oljeprisen siden juni i fjor har bidratt til å forsterke dette behovet.

Konkurransedyktig

– Den nødvendige omstilling som må til er godt på vei. Mange av oljeselskapene satte i gang tiltak for å bremse og redusere den høye kostnadsutviklingen, allerede før fallet i oljeprisen satte inn, sier Schjøtt-Pedersen.

– Omstillingen er et aktivt grep fra selskapene for å være mest mulig konkurransedyktig inn i framtida.

Fremtiden for norsk petroleumsnæring ligger i stor grad i nord, viser rapporten. Havområdene utenfor Lofoten og Vesterålen har et betydelig petroleumspotensial og må konsekvensutredes med tanke på framtidig virksomhet. Vi ser det også som viktig at 23. konsesjonsrunde gjennomføres uten forsinkelser.

Bunnen nådd

– Mye kan tyde på at bunnen i oljeprisen allerede er nådd. Vår analyse kan tyde på et moderat oppsving i oljeprisen de nærmeste årene, sier Bjørn Harald Martinsen, fagsjef økonomi i Norsk olje og gass.

– I vårt hovedscenario for investeringsutviklingen på norsk sokkel, som denne gang går fram til 2020, har vi derfor valgt å legge til grunn en oljepris på 70 dollar per fat som grunnlag for investeringsbeslutninger.

Les også: SSB spår fortsatt krisetider

Norsk olje og gass’ analyse peker i retning av at inneværende års investeringer på norsk sokkel vil ende på 185 milliarder kroner, for deretter å falle mot et bunnivå i 2017, før ny oppgang kommer. Målt i nominelle termer er det forventet et tilnærmet flatt kostnadsnivå i estimatperioden, hvor fallende kostnader målt i dollar motsvares av en svakere kronekurs.

Les også: Færre jobber i oljå

 

Forrige artikkelPtil samtykker til bruk av Edvard Grieg oljerørledning
Neste artikkelHemmelighetene bak brennende is

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR